Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.04.2013

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o područjima županija, gradova i općina u RH (dva zakona o izmjeni)
  • N 44/2013  od 15.04.2013. LINK

Naselje “Štefanec” brisano iz naselja pod općinom 2500 Mala subotica i uvršteno pod grad 0604 Čakovec. Zakon stupa na snagu snagu 17. travnja 2013.)
Potrebno je voditi računa o činjenici da općina Mala subotica nema prirez a da Čakovec ima prirez porezu na dohodak po stopi od 10% (radnicima koji imaju prebivalište u navednome naselju je potrebno promijeniti općinu stanovanja).

  • N 45/2013  od 16.04.2013. LINK

Popovača je promijenila status iz općine u grad. Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u NN.

[wp_ad_camp_2]