Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
11.01.2017

Stručno osposobljavanje i JOPPD od 01.01.2017. (koji broj dana upisati?)

Do sada se je u JOPPD obrazac za stručno osposobljavanje uz rad upisivao broj radnih sati za period izvještavanja. U JOPPD obrasce za stručno osposobljavanje koji se predaju 01.01.2017. (tu su uključeni i obrasci koji se odnose na 12/2016. godine) upisuje se KALENDARSKI BROJ DANA koje se osoba provela u statusu stručnog osposobljavanja za izvještajni mjesec.

Pojašnjenje :


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja