Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.12.2018

Rok za predaju RAD-1G za 2018. godinu produžen je na 21.12.2018.

Vjerojatno ste se poprilično iznenadili/razljutili ako ste prije par dana zaprimili dopis DZS (LINK) u kojem traže predaju RAD-1G za 2018 godinu do 30.11.2018. Očigledno je došlo do pogreške jer je na stranicama DZS objavljen novi rok za slanje RAD-1G za 2018. godinu. Rok je produžen na 21.12.2018 (LINK)

Upute za popunjavanje RAD-1G LINK