Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.03.2011

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o doprinosima

NN 25/2011 Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08 i 94/09) i članka 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 18/11), donosim PRAVILNIK  O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA