Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
07.03.2018

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Materijalna prava i druge naknade ugovorene Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 39/17 LINK) isplatit će se za mjesec ožujak i travanj 2018. godine, u visini i na način na koji su ugovoreni. NN 21/2018 LINK