Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
17.12.2012

Obrazac DOH 2012. (prijava poreza za dohodak za 2012. godinu, predaja prijave u 2013. godini)

U ovome članku objavljujemo linkove do raspoloživih on-line izvora za download DOH obrasca za 2012. godinu i link do uputa za prijavu poreza na dohodak za 2012. godinu.

Obrazac DOH za 2012. godinu (XLS)  (izvor: www.erstebank.hr)

Obrazac DOH za 2012. godinu (XLS)  (izvor: www.rrif.hr)

Obrazac DOH 2012. (PDF) (izvor: www.porezna-uprava.hr)

Prijava poreza na dohodak: Prijava poreza na dohodak za porezne laike