Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
04.11.2012

Novi pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 120/2012 od 31.10.2012.) stupa na snagu 08.11.2012.

U NN 120/2012 je objavljen novi “Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine”.Ovaj pravilnik zamjenjuje dosadašnji pravilnik koji stupio na snagu 31.05.2011. godine (LINK na stari pravilnik). Sadržaj novoga pravilnika možete pročitati na LINK. U nastavku teksta donosimo popis promjena koje donosi novi pravilnik. Proširene su odredbe koje propisuju sadržaj obračuna plaće za radnike na izdvojenome radnome mjestu, izaslane radnike i pomorce. Dodan je novi članak  koji definira dodatni sadržaj obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine i postupanje u slučaju neisplate istih unutar roka dospjelosti. 

Članak 1. NEMA PROMJENA (Ovaj članak određuje namjenu i primjenu pravilnika)
Članak 2. NEMA PROMJENA (Članak definira sadržaj obračuna plaće)
Članak 3. PROMIJENJEN (Članak definira sadržaj podataka o obračunu plaće)

U stavku (1) su podstavke koje propisuju sadržaj podataka o obračunu plaće djelomično promijenjene. Podstavke od 1) do 10) su nepromijenjene. Izbačena je podstavka 11) iznos plaće odnosno naknade plaće koja nije isplaćena ili nije isplaćena u cijelosti, uz naznaku dana dospjelosti ako na taj dan plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena.

Članak 4. NEPROMIJENJEN (Članak definira sadržaj obračuna otpremnine)
Članak 5. PROMIJENJEN (Članak definira sadržaj podataka o obračunu otpremnine)

U stavku (1) su podstavke koje propisuju sadržaj podataka o obračunu otpremnine djelomično promijenjene. Podstavke od 1) do 6) su nepromijenjene. Izbačena je podstavka 7) iznos otpremnine koja nije isplaćena ili nije isplaćena u cijelosti, uz naznaku dana dospjelosti ako na taj dan otpremnina nije isplaćena.

Članak 6. PROMIJENJEN (Sadržaj obračuna za posebne kategorije radnika)

(1) Obračun isplaćene plaće radnika na izdvojenom mjestu rada, osim podataka iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, sadrži i podatke o naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje ugovorenih poslova.

(2) Obračun isplaćene plaće radnika upućenog na rad u inozemstvo, osim podataka iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, sadrži i podatak o osnovici prema kojoj su obračunati doprinosi, ako je ta osnovica različita od iznosa plaće te podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje.

(3) Obračun isplaćene plaće pomorca koji je član posade broda u međunarodnoj plovidbi, sadrži podatke o iznosu bruto plaće, o broju dana za koje pomorac ima pravo na dodatak te iznos pomorskog dodatka i podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje.

Odredba o obaveznom potpisu i pečatu u slučaju neisplate je prebačena u novi članak!

Članak 7. NOVO (NEISPLATA PLAĆE, NAKNADE, OTPREMNINE U DOSPIJEĆU)

(1) Ako poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti sadrži podatke iz članka 2. i 3., odnosno članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, s tim da umjesto podatka o datumu određenom za isplatu, sadrži podatak o danu dospjelosti te potpis ovlaštene osobe i pečat poslodavca.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene plaće sadrži i podatke o:

1) primatelju, žiro-računu i pozivu na broj odobrenja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

2) primatelju, žiro-računu i pozivu na broj odobrenja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope,

3) primatelju, računu i pozivu na broj odobrenja za druge obustave iz plaće.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene otpremnine sadrži i podatke o:

1) primatelju, žiro-računu i pozivu na broj odobrenja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

2) primatelju, žiro-računu i pozivu na broj odobrenja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope.

(4) Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, odnosno jedan za isplaćeni, a drugi za neisplaćeni dio plaće, naknade plaće ili otpremnine, u propisanom sadržaju.

Članak 8. NEPROMIJENJEN (Postupanje inspekora u slučaju nedostave obračuna radnicima)
Članak 9. NEPROMIJENJEN (Rok čuvanja arhive obračuna)