Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.01.2016

Podsjetnik: Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2016. godinu

U NN 125/15 od 18.11. je objavljena “Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2015. godinu”. Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2016. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon), i to:

1. najniže mjesečne osnovice
2. najviše mjesečne osnovice
3. najviše godišnje osnovice
4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem
5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja
6. izabranih viših mjesečnih osnovica
7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti

NN 125/15 od 18.11.2015. LINK

Nove osnovice je potrebno primjenjivati na obračunima plaća za 2016. godinu (prva primjena ja na plaći za 01. mjesec 2016. godine koja se uobičajeno isplaćuje u 02/2016).

Povezano:
Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2016. godinu
Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2016. godinu
Najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2016. godinu