Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.05.2020

Način izračuna jednog sata prekovremenog rada KU Zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja)

NAČIN IZRAČUNA JEDNOG SATA PREKOVREMENOG RADA NN 56/2020 LINK

Način izračuna iz ovoga Priloga prikazuje primjer izračuna vrijednosti jednoga sata prekovremenog rada subotom noću za radnika koji je dr. med. ima dodatak na uvjete rada 19 % te akademski stupanj dr. sc.

I. OSNOVNA PLAĆA

Osnovica za izračun plaće x koeficijent složenosti poslova radnog mjesta + 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža = osnovna plaća

II. VRIJEDNOST SATA

Osnovna plaća dijeli se s brojem sati u mjesecu koji se dobiju množenjem dana u mjesecu bez subota i nedjelja s 8;

III. DODACI I UVEĆANJA NA OSNOVNU PLAĆU

Svi dodaci i uvećanja obračunavaju se na vrijednost sata

+ 50 % za prekovremeni rad (vrijednost sata x 0,50)

+ 25 % za rad subotom (vrijednost sata x 0,25)

+ 40 % za rad noću (vrijednost sata x 0,40)

+ 16 % zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi (vrijednost sata x 0,16)

+ 19 % za posebne uvjete rada (vrijednost sata x 0,19)

+15 % za akademski stupanj dr. sc. (vrijednost sata x 0,15)