Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
POKRETANJE USLUGE OBRAČUNA PLAĆA TIJEKOM POSLOVNE GODINE
Želite promijeniti postojeći sustav za obračun plaća tijekom poslovne godine?

Kod ugovaranje usluga, koje će biti pokrenute tijekom godine, često nailazimo na zabrinutost korisnika vezanu uz pitanje provođenja godišnjeg obračuna poreza i kreiranja cjelovitih godišnjih izvještaja (DNR, IP, …). Zabrinutost proizlazi iz činjenice da je jedan dio obračuna plaća proveden na jednom sustavu a drugi dio će biti proveden na našem sustavu. Nema razloga za zabrinutost i čekanje početka godine za prelazak na naše usluge! Provodimo proces migracije koji osigurava 1:1 prijenos svih neophodnih podataka u naš sustav. outsourcing4

Prijenos prometnih podataka

Prijenos prometnih podataka je nužan iz slijedećih razloga:

  1. Prijenos analitike povijesnih obračuna plaća potrebne za izračune osnovica za naknade (bolovanja, godišnji odmori, …)
  2. Prijenos analitike za evidenciju obaveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza

Od  01.01.2014 je započela primjena JOPPD obrasca. Prijenos podataka kroz učitavanje potpisanih i na poreznu predanih XML datoteka je značajno unaprijedio proces migracije. Za potrebe migracije korisnik nam isporučuje XML datoteke svih potpisanih i predanih JOPPD obrazaca. Učitavanjem JOPPD XML datoteka se u IT sustavu “Servisa za obračun plaća” kreiraju sve potrebne evidencije vezane uz porez na dohodak, doprinose i analitiku obračuna plaća. Postupak učitavanje JOPPD obrasca osigurava i dodatnu kontrola matičnih podataka (OIB, status primatelja, olakšica, općina stanovanja i rada, …).

Ako ne postoji mogućnost isporuke elektronske datoteke za migraciju (JOPPD XML) pokušavamo realizirati elektronski prijenos podataka na druge načine. Kao krajnju mogućnost prijenosa analitike obračuna plaća iz prethodnih perioda ostavljamo opciju ručnog unosa od strane našeg referenta za obračun plaća.

“Servis za obračun plaća” sa jednakim uspjehom implementira usluge na početku i tijekom poslovne godine!

24741614_sBrz i točan prijenos podataka u naš računalni sustav!

Rezultat naše migracije podataka je potpuna analitika povijesnih obračuna plaća u IT sustavu “Servisa za obračun plaća”. Nakon provedene migracije naš sustav ima punu operativnu sposobnost za generiranje propisanih mjesečnih/godišnjih izvještaja, izračun godišnjeg obračuna poreza i prireza i izračun osnovica za različite naknade.

Prijenos matičnih podataka

Uobičajeni matični podaci, vezani uz obračun plaća su: 

  1. Osnovni matični podaci radnika
  2. Matični podaci radnika koji se odnose na obračun plaća
  3. Matični podaci radnika potrebni za vođenje propisane evidencije o radnicima
  4. Podaci o obustavama i ovrhama
  5. Drugi matični podaci čiju evidenciju vodi “Servis za obračun plaća” (članovi obitelji, prava na godišnje odmore, stanja godišnjih odmora, …)

Matični podaci se prenose na osnovu EXCEL predložaka. Isporučujemo EXCEL predloške sa strukturom koja sadrži podatke potrebne za prijenos pojedine evidencije matičnih podataka. Isporučene EXCEL evidencije se, elektronskim putem, učitavaju u naš IT sustav. Kada ne postoji mogućnost kvalitetne pripreme matičnih podataka iz postojećega sustava, “Servis za obračun plaća” pruža asistenciju u pripremi matičnih podataka. Asistencije se sastoji u izradi procedura za automatski izvoz podataka iz IT sustava korisnika u datoteke. Ako se radi o korisniku sa manjim brojem radnika koji nema mogućnosti kreiranja EXCEL evidencija radi se ručni unos podataka. Naš referent za obračun plaća dolazi na lokaciju kod korisnika i kroz ručni unos evidentira sve potrebne matične podatke u IT sustavu “Servisa za obračun plaća”.