Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Provjerite koliko možete uštedjeti kod nas (outsourcing obračuna plaća)

Kaoutsourcing7lkulator je namijenjen izračunu uštede koju Vam može donijeti outsourcing obračuna plaća kod nas! Potrebno je unijeti broj radnika u Vašem poduzeću i  troškove koje generira interno organizirani obračun plaća. Uz trošak radnika koji su angažirani na obračunu plaća (plaća, edukacije, putni troškovi) veliki dio troška čini trošak nabave i održavanja aplikacije za obračun plaća koja se koristi (amortizacija, nadogradnje, licence, računalna oprema, podrška od strane dobavljača). Za realnu informaciju o iznosu uštede koji možete ostvariti potrebno je raspolagati što točnijim informacijama o troškovima koje generira interno organizirani obračun plaća.

 • KALKULATOR UŠTEDE
 • Broj zaposlenih radnika:
 • *** Unose se cjelobrojni iznosi u KN!
 • Mjesečni trošak plaće referenta za obračun plaća (bruto 2 + naknade):
 • Godišnji iznos troškova edukacije i putnih troškova referenta za obračun plaća:
 • Godišnji iznos troškova održavanja i nadogradnje aplikacije za obračun plaća (amortizacija nabave, support, nove verzije, licence, ...):
 • Godišnji iznos troškova računalne opreme koja se koristi za obračun plaća:
 • Godišnji troškovi vezani uz izradu i zaštitu sigurnosnih kopija plaća (utrošeno vrijeme, mediji za pohranu, troškovi čuvanja):
 • Godišnji iznos troškova potrošnoga materijala (papir, toneri, ostali uredski materijal):
 • Godišnji iznos režijskih troškova koji otpadaju na odjel obračuna plaća (struja, prostor, telefon, ...):
 • IZRAČUN UŠTEDE
 • Trošak Vašeg interno organiziranog obračuna plaća je: {{round(mjesecnitrosak,0)}},00 kuna mjesečno. Naša ponuda za obračun Vaših plaća je: {{round(iznosnaknade,0)}},00 kuna mjesečno. Kroz korištenje naših usluga možete uštedjeti: {{round(usteda2,0)}},00 kuna godišnje!