Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Kalkulator za godišnji obračun poreza i prireza na dohodak

Uobičajeno je da se godišnji obračun poreza na dohodak provede na zadnjoj isplati plaće u godini (isplata plaće za 11. mjesec u 12. mjesecu tekuće godine). Ovim putem podsjećamo Vas na ovu zakonsku obavezu. Upute:  Provođenje godišnjeg (konačnog) obračuna poreza na dohodak 

 • GODIŠNJI OBRAČUN POREZA ZA 2020. GODINU
 • Koristiti decimalnu točku za unos lipa (Ispravno = 99.99 Neispravno = 99,99)!
  Isplaćena bruto plaća (IP-kolona 3)
 • Doprinosi iz plaće (IP-kolona 4)
 • Godišnji odbitak (IP-kolona 6)
 • Plaćeni porez i prirez (IP-kolona 8)
 • Stopa prireza %
 • Nerazvijena općina
 • KONAČNI OBRAČUN
 • IZRAČUN JE INFORMATIVNOGA SADRŽAJA I NE MOŽE GA SE KORISTITI U DRUGE SVRHE!