Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Obrazac ID

Obrazac ID – Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja u mjesecu. Na prvoj stranici izvještaja se nalaze podaci o bruto iznosu isplata obračunatih u jednome mjesecu,  iznosi obračunatih obaveznih doprinosa iz plaće i na plaću i obračunati iznosi poreza na dohodak i prireza. Na drugoj stranici se nalazi rekapitulacija obračunatoga poreza na dohodak i prireza po općinama.  Ovaj obrazac se dostavlja poreznoj upravi jednom mjesečno do 15. u mjesecu za isplate plaće izvršene u prethodnome mjesecu . Na osnovu ovoga izvještaja porezna uprava kreira obavezu poduzeća za plaćanje poreza, prireza i doprinosa. Saldo na karticama poreza na dohodak, prireza i doprinosa je  najčešće rezultat razlike u iznosima doprinosa, poreza na dohodak i prireza koji su plaćeni prilikom provedbe obračuna primanja od nesamostalnoga rada i iznosa koji su iskazani u ID obrascu

Obrazac ID (PDF)
Obrazac ID od 01.01.2011. (PDF)
Obrazac ID (XLS) (TEB)

Povezano:

Obaveza predaje Obrasca ID elektronskim putem (srednji i veliki poduzetnici)  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.
 

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave


Veze sa/na stranice:

 1. Obrasci za provedbu i izvještavanje za obračun plaće i obračun drugog dohotka | Obračun plaća i drugog dohotka 08 10 10