Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
Obrazac ID

Obrazac ID – Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja u mjesecu. Na prvoj stranici izvještaja se nalaze podaci o bruto iznosu isplata obračunatih u jednome mjesecu,  iznosi obračunatih obaveznih doprinosa iz plaće i na plaću i obračunati iznosi poreza na dohodak i prireza. Na drugoj stranici se nalazi rekapitulacija obračunatoga poreza na dohodak i prireza po općinama.  Ovaj obrazac se dostavlja poreznoj upravi jednom mjesečno do 15. u mjesecu za isplate plaće izvršene u prethodnome mjesecu . Na osnovu ovoga izvještaja porezna uprava kreira obavezu poduzeća za plaćanje poreza, prireza i doprinosa. Saldo na karticama poreza na dohodak, prireza i doprinosa je  najčešće rezultat razlike u iznosima doprinosa, poreza na dohodak i prireza koji su plaćeni prilikom provedbe obračuna primanja od nesamostalnoga rada i iznosa koji su iskazani u ID obrascu

Obrazac ID (PDF)
Obrazac ID od 01.01.2011. (PDF)
Obrazac ID (XLS) (TEB)

Povezano:

Obaveza predaje Obrasca ID elektronskim putem (srednji i veliki poduzetnici)