Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Fond radnih sati (sati rada) u 2011.

ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN

2011. BROJ DANA BROJ RADNIH DANA BROJ DANA PRAZNIKA MJESEČNI FOND SATI BROJ RADNIH SATI BROJ SATI PRAZNIKA
SIJEČANJ 21 20 1 168 160 8
VELJAČA 20 20 0 160 160 0
OŽUJAK 23 23 0 184 184 0
TRAVANJ 21 20 1 168 160 8
SVIBANJ 22 22 0 176 176 0
LIPANJ 22 20 2 176 160 16
SRPANJ 21 21 0 168 168 0
KOLOVOZ 23 21 2 184 168 16
RUJAN 22 22 0 176 176 0
LISTOPAD 21 21 0 168 168 0
STUDENI 22 21 1 176 168 8
PROSINAC 22 21 1 176 168 8
UKUPNO 260 252 8 2080 2016 64  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.
 

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave