Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Fond radnih sati (sati rada) 2012.

ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN

      2012. BROJ DANA BROJ RADNIH DANA BROJ DANA PRAZNIKA MJESEČNI FOND SATI BROJ RADNIH SATI BROJ SATI PRAZNIKA
SIJEČANJ 22 21 1 176 168 8
VELJAČA 21 21 0 168 168 0
OŽUJAK 22 22 0 176 176 0
TRAVANJ 21 20 1 168 160 8
SVIBANJ 23 22 1 184 176 8
LIPANJ 21 18 3 168 144 24
SRPANJ 22 22 0 176 176 0
KOLOVOZ 23 22 1 184 176 8
RUJAN 20 20 0 160 160 0
LISTOPAD 23 22 1 184 176 8
STUDENI 22 21 1 176 168 8
PROSINAC 21 19 2 168 152 16
UKUPNO 261 250 11 2088 2000 88  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.
 

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave