Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Opći uvjeti korištenja sadržaja, on-line servisa i proizvoda Servisa za obračun plaća (www.obracun-placa.com)
 

OPĆE ODREDBE

 • Stranice www.obracun-placa.com su vlasništvo pravnog subjekta Oktaedar d.o.o. za usluge, Podravska 20, 10360 Sesvete.
 • Korisnik koristi sadržaje i on-line servise na www.obracun-placa.com isključivo na svoj rizik. Oktaedar d.o.o. ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem sadržaja i servisa na www.obracun-placa.com.
 • Informacije na stranicama www.obracun-placa.com mogu sadržavati tumačenja koja su rezultat autorovih osobnih razmišljanja i saznanja vezanih uz određene aspekte problematike koju stranice obrađuju. Autor ovih stranica i poduzeće Oktaedar d.o.o. ne odgovaraju za štete, troškove, potraživanja i izdatke koje mogu nastati kao uzrok nepravovremene, nepotpune, netočne ili neažurne informacije objavljene na ovim stranicama.
 • Veze (linkovi) na druge www stranice su postavljene u cilju olakšanja pristupa do različitih informacija vezanih uz obračun plaća. Autor ovih stranica i poduzeće Oktaedar d.o.o. ne odgovaraju za sadržaje na stranicama prema kojima su postavljene veze.
 • Oktaedar d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, promjeni sadržaj stranica, promjeni strukturu stranica i  privremeno/trajno prekine rad ovih stranica.

AUTORSKA PRAVA

 • Oktaedar d.o.o polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje i servise na www.obracun-placa.com.
 • Tekstualni, i slikovni sadržaji portala kao i on-line servisi na www.obracun-placa.com su zaštićeno intelektualno vlasništvo Oktaedar d.o.o.
 • Nije dozvoljena upotreba bilo kojeg sadržaja portala www.obracun-placa.com bez pisane i od strane Oktaedar d.o.o.  ovjerene suglasnosti o korištenju.
 • Javna objava, javno korištenje ili javna distribucija bilo kojeg dijela portala www. obracun-placa.com, bez suglasnosti Oktaedar d.o.o., smatra se kršenjem autorskih prava Oktaedar d.o.o. i podložno je tužbi. 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I SIGURNOST

 • Zaštita privatnosti i zaštita podataka regulirani su našim Pravilima o privatnosti i zaštiti podataka LINK
 • Oktaedar d.o.o. poduzima mjere sigurnosti kako bi osobne podatke posjetitelja zaštitio od zlouporabe.
 • Oktaedar d.o.o. se obavezuje da podatke o korisnicima portala neće svojevoljno ustupati trećim osobama.
 • Oktaedar d.o.o. ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati zbog otuđenja osobnih podataka korisnika nastalu neovlašenim otuđenjem podataka od strane trećih osoba.
 • Registrirani korisnik se ovim općim uvjetima obavezuje odgovorno postupati prema podacima za pristup www.obracun-placa.com (korisničko ime, lozinka).

IZMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

 • Oktaedar d.o.o. zadržava pravo izmjene i nadopune općih uvjeta korištenja sadržaja, on-line servisa i proizvoda na www.obracun-placa.com bez najave i bez upozorenja posjetitelja portala.
 • Primjene općih uvjeta korištenja stupaju na snagu s danom objavljivanja na www.obracun-placa.com.
 • Oktaedar d.o.o. nije dogovoran za posljedice proizišle iz promjene općih uvjeta korištenja www.obracun-placa.com.

KOMERCIJALNI SADRŽAJI PORTALA

 • Dijelovi sadržaja i servisa na www.obracun-placa.com su komercijalnoga karaktera i dostupni su uz plaćanje.
 • Oktaedar d.o.o. može na www.obracun-placa.com prodavati proizvode i usluge.
 • Postupak kupovine pristupa komercijalnim sadržajima, servisima i proizvodima:
  • Korisnik koji želi koristiti komercijalne sadržaje na www.obracun-placa.com ispunjava narudžbu u koju unosi svoje osobne podatke i bira željeni sadržaj/servis/proizvod
  • Na osnovu ispunjene narudžbe Oktaedar d.o.o. isporučuje potvrdu narudžbe i upute za avansno plaćanje naknade za korištenje naručenih sadržaja/servisa/proizvoda.
  • Nakon što Oktaedar d.o.o. zaprimi i obradi avansnu uplatu sredstava koje je korisnik uplatio u iznosu koji je naznačen u narudžbi za korisnika se na portalu otvara korisnički račun i na korisnikovu e-mail adresu, naznačenu u narudžbi, šalju podaci za pristup komercijalnim sadržajima portala (korisničko ime, lozinka).
  • Korisniku/naručitelju se elektronskim putem (e-mail) ispostavlja račun u elektronskome obliku (pdf ispis).
 • Korištenje komercijalnih sadržaja se ugovara na period koji Oktaedar d.o.o. definira uz svaki sadržaj/servis koji je predmet komercijalne ponude www.obracun-placa.com.
 • Oktaedar d.o.o. ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost u slučaju da sadržaji i servisi na koje je kupac kupio mogućnost pristupa ne budu dostupni putem interneta na kraći ili duži vremenski period.
 • Korisnik komercijalnih sadržaja, servisa i proizvoda ih koristi  u skladu sa svim ostalim odredbama ovih općih uvjeta (Opći uvjeti korištenja sadržaja, on-line servisa i proizvoda Servisa za obračun plaća).