Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
Obrazac ID

Obrazac ID  koristio se je za isplate do 31.12.2013. odnosno do uvođenja JOPPD obrasca. JOPPD obrazac uveden je upotrebu 01.01.2014. te od tada prestaje upotreba Obrasca ID !!!

Obrazac ID – Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja u mjesecu. Na prvoj stranici izvještaja se nalaze podaci o bruto iznosu isplata obračunatih u jednome mjesecu,  iznosi obračunatih obaveznih doprinosa iz plaće i na plaću i obračunati iznosi poreza na dohodak i prireza. Na drugoj stranici se nalazi rekapitulacija obračunatoga poreza na dohodak i prireza po općinama.  Ovaj obrazac se dostavlja poreznoj upravi jednom mjesečno do 15. u mjesecu za isplate plaće izvršene u prethodnome mjesecu . Na osnovu ovoga izvještaja porezna uprava kreira obavezu poduzeća za plaćanje poreza, prireza i doprinosa. Saldo na karticama poreza na dohodak, prireza i doprinosa je  najčešće rezultat razlike u iznosima doprinosa, poreza na dohodak i prireza koji su plaćeni prilikom provedbe obračuna primanja od nesamostalnoga rada i iznosa koji su iskazani u ID obrascu

Obrazac ID (PDF)
Obrazac ID od 01.01.2011. (PDF)