Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.12.2022

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 151/2022)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 151/2022)  NN 151/2022 LINK

Najvažnije: 

  • Zakon definira različite iznose koji su prije bili u HRK  u EUR. Vezano uz obračun plaća izdvajamo granične iznose za primjenu stopa poreza na dohodak (30.000 HRK -> 3981,69  EUR)  i osnovica za izračun olakšica (4.000 HRK KN -> 530,90 EUR, 2.500 KN -> 331,81 EUR).  
  • Povećan je iznos dohotka ozdržavane osobe kod kojeg prestaje pravo na korištenje osobe kao uzdržavanog člana sa 15.000 HRK na 6 osobnih odbitaka = 6 * 4.000 HRK = 6 * 530,90 EUR  = 3184,40 EUR

U članku 17. stavku 1. riječi: »iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka« zamjenjuju se riječima: »šesterostruki iznos osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona na godišnjoj razini«.

U stavku 6. riječi: »15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »šesterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka«.

U stavku 8. riječi: »od 15.000,00 kuna ili manjem« zamjenjuju se riječima: »do šesterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka«.

  • Ukida se obaveza isplate dohodaka na žiro račun (točki 4. riječ: »žiroračun« zamjenjuje se riječima: »račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet«). Od 01.01.2023 se npr. primanja po osnovi drugog dohotka mogu isplaćivati i na tekući račun.