Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
05.10.2023

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 114/23)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 114/23) LINK