Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.12.2023

Stope godišnjeg poreza na dohodak od 01.01.2024 EXCEL

Stope godišnjeg poreza na dohodak LINK (www.porezna-uprava.hr)

U gore navednoj objavi Porezne uprave nalazi se poveznica za preuzimanje Excel datoteke sa šifrarnikom općinai stopama poreza na dohodak. Primijetili smo da PU kasni dan dva sa ažuriranjem prema objavama u Narodnim novinama. Upitno da li će na 31.12.2023. biti raspoloživa potpuno ažurna lista sa svim promjenama stopa poreza na dohodak objavljenim u NN. Promjene stopa poraza na dohodak po gradovima/općinama u realnom vremeneu možete pratiti na našem portalu LINK