Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.01.2024

Promjena popisa općina/gradova za koje se primjenjuje umanjenje predujma poreza na dohodak za 50% (NN 3/2024)

U NN 03/2024 je objavljena Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/2024) LINK. Odluka je važna sa stanovišta izračuna predujma poreza na dohodak, kod obračuna plaća, jer sadrži popis jedinica lokalne samouprave koje su svrtstane u I. skupinu po stupnju razvijenosti: Kod radnika koji imaju prebivalište/boravište u gradovima/općinama sa popisa se, ako su zadovoljeni dolje nabrojani preduvjeti, primjenjuje se 50% umanjenja predujma poreza na dohodak na obračunu plaće! Ovom odlukom se izvan snage stavlja popis iz NN 132/17 i na plaćama koje isplaćujemo nakon 01/2024 (odluka je stupila na snagu sredinom 1. mjeseca) je potrebno ažuriratri popise općina kod kojih je moguće umanjenje predujam poreza na dohodak 50% i uputiti radnike koji žive u općinama koje su novo uvrštene na popis da upišu oznaku P1 na PK. 

Jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti u:

– I. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Babina Greda, Berek, Biskupija, ­Borovo, Bošnjaci, Cetingrad, Cista Provo, Civljane, Čađavica, Čaglin, Darda, Davor, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Dragalić, Draž, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Erdut, Ervenik, Gorjani, Gornji Bogićevci, Gračac, Gradina, Gunja, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Janjina, Jasenovac, Kijevo, Kistanje, Kneževi Vinogradi, Krnjak, Levanjska Varoš, Lokvičići, Lukač, Majur, Markušica, Mikleuš, ­Negoslavci, Nova Bukovica, Okučani, Petlovac, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Prgomet, Slavonski Šamac, Sopje, Stara Gradiška, Sućuraj, Suhopolje, Sunja, Šodolovci, Štitar, Tompojevci, Trnava, Trpinja, Unešić, Velika Pisanica, Viljevo, Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrhovine, Zažablje, Zrinski Topolovac, Žumberak

PREDUVJET ZA UMANJENJE PREDUJMA POREZA NA DOHODAK ZA 50% JE DA RADNIK IMA UPISANU OPĆINU STANOVANJA SA LISTE I OZNAKU P1 U POREZNOJ KARTICI

1. da je na poreznoj kartici – Obrascu PK upisana oznaka grada/općine koja je, u trenutku obračuna, prema važećoj Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstana u I. skupinu po stupnju razvijenosti ili da je upisano područje Grada Vukovara i

2. da je na poreznoj kartici – Obrascu PK pod oznakom za prebivalište i boravak radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 21. Zakona odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara upisana oznaka »P1«.

TABLICA SA POPISOM JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SPADAJU U I SKUPINU PO RAZVIJENOSTI I ONIH KOJE SU ISPALE SA POPISA I SKUPINE PO RAZVIJENOSTI 

Legenda:

  • PRESTANAK UMANJENJA PREDUJMA POREZA 50% JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE  (GRADOVI/OPĆINE) KOJE SU PRIJE BILE SVRSTANE  U I. KATEGORIJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PO RAZVIJENOSTI A  VIŠE NISU U TOJ KATEGORIJI  –  Radnicima kojima je prebivalište u tom gradu / toj općini općini prestajete primjenjivati 50% umanjenje predujma poreza na dohodak !!!
  • Isti status kao i do sada  JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE  (GRADOVI/OPĆINE) KOJE SU PRIJE BILE SVRSTANE U I. KATEGORIJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PO RAZVIJENOSTI I OSTALE SU U TOJ KATEGORIJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE  – Radnicima kojima je prebivalište u tom gradu / toj općini ste primjenjivali 50% umanjenje predujma poreza na dohodak i nastavljate s primjenom umanjenja i dalje !!!
  • NOVO !!! UMANJENJE PREDUJMA POREZA 50% JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE  (GRADOVI/OPĆINE) KOJE SU NOVO SVRSTANE U I. KATEGORIJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PO RAZVIJENOSTI – Radnike kojima je prebivalište u tom gradu / toj općini uputiti da na PK upišu oznaku “P1” i nakon toga započeti sa primjenom 50% umanjenje predujma poreza na dohodak !!!

 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).