Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
14.08.2013

Precrtavanje nepopunjenih rubrika u radnoj knjižici

U radnoj knjižici, koja se prema odredbama zakona vraća radniku (LINK), je potrebno precrtati nepopunjene rubrike radne knjižice. Puno je upita o tome na koji način precrtati prazne rubrike u radnoj knjižici. Prenosimo naputak sa stranica Ministarstva rada i mirovinskog sustava:

PRECRTAVANJE NEPOPUNJENIH RUBRIKA U RADNOJ KNJIŽICI

“Prije povrata radne knjižice radniku, ovlaštena osoba poslodavca dužna je precrtati sve nepopunjene rubrike radne knjižice, uz pečat i potpis ovlaštene osobe. Pri tom držimo potrebnim istaknuti da se nepopunjene rubrike ne trebaju precrtavati svaka posebno, već se može precrtati cijela stranica jednom kosom crtom, a potpis i pečat se stavljaju samo u rubriku „bilješke“ u kojoj se evidentira da su sve nepopunjene rubrike precrtane.”

NAPOMENA u BILJEŠKAMA 

“U rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki (stranica 34.-36. radne knjižice) poslodavac se treba pozvati na zakonsku osnovu na temelju koje su precrtane nepopunjene rubrike u radnoj knjižici („nepopunjene rubrike precrtane temeljem članka 299. stavka 3. ZR“ – datum, potpis i pečat ovlaštene osobe poslodavca). Ovlaštena osoba poslodavca je osoba iz odredbe članka 127. Zakona o radu, dakle osoba koja je od poslodavca ovlaštena odlučivati i zastupati ga u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa.”

“Također nema zapreka da se upis u „Bilješku“ izvrši bilo naljepnicom bilo žigom s tekstom: nepopunjene rubrike precrtane temeljem članka 299. stavka 3. ZR.”

Povezano:

Radna knjižica nakon 01.07.2013. godine – Obaveza i postupak vraćanja radne knjižice radniku
Potvrda (izjava) o vraćanju radne knjižice radniku

[wp_ad_camp_2]