Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor do 06.08.2014. godine

Zakonska regulativa koja je opisana u ovome članku vrijedi do 06.08.2014. godina. Od 07.08.2014. na snagu je stupio novi Zakon o radu.

Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor prema ZOR NN 93/2014. na snazi od 07.08.2014. godine

 

VRIJEDI DO 06.08.2014. !!!

Prema Zakonu o radu (u daljnjem tekstu ZOR) od 1. siječnja 2010. g. se ukida dosadašnja praksa da se radniku kojem prestaje radni odnos izdaje potvrda o neiskorištenom godišnjem odmoru. Na osnovu ove potvrde radnik je prenosio dane neiskorištenoga godišnjeg odmora na novoga poslodavca.

Novim ZOR (članak 61) je propisana obveza poslodavca da radniku, kojem je prestao radni odnos,  isplati naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Poslodavac radniku, prije prestanka radnog odnosa, mora  isplatiti novčanu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor bez obzira na razlog zbog kojega radnik nije iskoristio godišnji odmor. Poslodavac je obavezan isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor i u slučaju kada radniku otkaže ugovor o radu zbog pogreški i štete koje je radnik prouzročio na radnome mjestu.

 

Pravo na isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Radnik ima pravo isplatu naknade za nekorišteni godišnji odmor u slijedećim slučajevima:

1)      Ako radni odnos radnika prestaje do 30.06. u godini

  • naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora za prethodnu godinu
  • naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora za prethodnu godinu ako godišnji odmor nije iskorišten zbog bolesti, porodnog dopusta ili roditeljskog dopusta
  • naknada za proporcionalni dio godišnjeg odmora za tekuću godinu ako je u radnik u tekućoj godini je radio najmanje jedan mjesec

2)      Ako radni odnos prestaje od 01.07. i kasnije u godini

  • naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora za tekuću godinu

Izračun i isplata naknade

Iznos naknade za neiskorišteni godišnji odmor se isplaćuje kao bruto iznos. Bruto satnica za izračun bruto iznosa naknade se određuje na osnovu bruto iznosa plaće iz ugovora o radu ili na osnovu odredbi kolektivnoga ugovora. Bruto satnica ne smije biti niža od prosječne bruto satnice u isplatama za zadnja tri mjeseca prije prestanka radnoga odnosa. Na bruto iznos naknade za neiskorišteni godišnji odmor se obračunavaju doprinosi, porezi, prirez i posebni porez. U RSm obrascu se naknada za neikorišteni godišnji odmor prikazuje sa osnovom osiguranja 17.

 

Povezano

Godišnji odmor radnika (pravo na godišnji odmora, trajanje, razmjerni dio, naknada plaće, korištenje)
Imaju li radnici koji otkazuju ugovor o radu i radnici kojima radni odnos prestaje zbog skrivljenog ponašanja (izvanredni otkaz ugovora o radu) pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor?