Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
26.01.2015

Fiksni tečaj CHF za ugovore o kreditu u CHF i u kunama s valutnom klauzulom za obroke u redovitoj otplati 1 CHF = 6,39 HRK (Zakon o dopuni zakona o potrošačkom kreditiranju)

U NN 9/2015 od 26.01.2015. je objavljen “Zakon o dopuni zakona o potrošačkom kreditiranju” LINK. Novi zakon regulira fiksiranje tečaja CHF za razdoblje jedne godine od stupanja zakona na snagu. Cijeli tekst zakona (preuzeto sa www.nn.hr):

Članak 1.

U Zakonu o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09., 112/12., 143/13. i 147/13.) iza članka 11.c dodaje se članak 11.d koji glasi:

»Članak 11.d

(1) Za ugovore o kreditu u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati, tečaj CHF prema kuni utvrđuje se na razini 6,39 kuna za 1 CHF za razdoblje od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Razlika visine anuiteta odnosno obroka primjenom tečaja iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na tečaj slobodno formiran na tržištu stranih sredstava plaćanja na temelju ponude i potražnje je trošak kreditne institucije.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

(1) Odredba članka 1. ovoga Zakona, kojim je dodan članak 11.d Zakona primjenjuje se na ugovore o kreditu u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od članka 3. stavka 1. Zakona, članak 11.d koji je dodan člankom 1. ovoga Zakona primjenjuje se i na ugovore o kreditu u CHF i u kunama uz valutnu klauzulu u CHF, neovisno o ukupnom iznosu i vrsti kredita, a koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

NAŠ KOMENTAR

Konstrukcija “za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati” otvara pitanje kako postupati s ovrhama na plaći koje su u CHF a koje su pokrenute zbog neredovitog plaćanja kredita? Smatra li se to redovitom otplatom? Nadamo se da ćemo kroz ovih nekoliko dana, prije nego započne mjesečni proces obračuna plaća, dobiti konkretno tumačenje, …