Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.07.2012

Radni odnos i pravni status člana uprave

[wp_ad_camp_1]

Mora li direktor, član uprave ili  osoba koja  pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno zastupaju trgovačko društvo biti u radnom odnosu kod poslodavca? Postoji li obaveza sklapanja ugovora o radu za tu kategoriju djelatnika u trgovačkom društvu? Moraju li se za te djelatnike društva plaćati obavezni doprinosi. Na koji način se obračunava i isplaćuje naknada za takve djelatnike? Odgovore potražite u članku koji je objavljen na portalu www.iusinfo.hr LINK.