Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Godišnji obračun poreza na dohodak (ažurirano za 2018.) – uključeni primjeri za popunjavanje JOPPD

U Zakonu o porezu na dohodak još od 2004. godine (NN 177/04) postoji odredba koja obavezuje poslodavce na sastavljanje godišnjega obračuna poreza na dohodak u slučaju neredovite isplate plaće. Ova odredba je naknadno proširena na načun da je poslodavac dužan provesti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnoga rada i u slučaju redovne isplate plaća. Ova obaveza se odnosi na radnike koji su kod poslodavca zaposleni svih 12 mjeseci u obračunskoj godini i koji tijekom tih dvanaest mjeseci nisu mijenjali prebivalište između općina/gradova koji imaju propisanu obavezu plaćanja prireza na porez. 

 1. O godišnjem obračunu poreza na dohodak
 2. Provođenje godišnjeg (konačnog) obračuna poreza na dohodak
 3. Parametri za godišnji obračun poreza na dohodak u 2010. godini
 4. Parametri za godišnji obračun poreza na dohodak u 2011. godini
 5. Parametri za godišnji obračun poreza na dohodak u 2012. godini
 6. Parametri za godišnji obračun poreza na dohodak u 2013. godini
 7. Parametri za godišnji obračun poreza na dohodak u 2014. godini
 8. Parametri za godišnji obračun poreza na dohodak u 2015. i 2016. godini
 9. Parametri za godišnji obračun poraza na dohodak u 2017. i 2018. godini
 10. Razlika poreza i prireza na godišnjem obračunu nastala zbog promjene poreznih razreda
 11. Pretplata – radnik ima pravo na povrat
 12. Manje uplaćeno – radnik ima obavezu uplate
 13. Izgled i popunjavanje obrazaca


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja