Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
HITNO UVOĐENJE USLUGE

 

Nalazite se u situaciji u kojoj niste u mogućnosti vlastitim resursima realizirati slijedeći obračun plaća? 

Važna Vam je kvalitetna tranzicija i hitno pokretanje usluge?

Želite pouzdanog i kvalitetnog dobavljača usluge?

outsourcing11

Poslovnim subjektima koji su se, iz različitih neplaniranih razloga, našli u situaciji da kroz vlastite ljudske i tehničke resurse ne mogu na vrijeme realizirati obračun plaća, “Servis za obračun plaća” nudi opciju hitnog uvođenja usluge. U modelu hitnog uvođenja usluge “Servis za obračun plaća” maksimalno angažira svoje resurse u cilju osiguranja što bržeg aktiviranje usluge “Obračun plaća”. Malim i srednjim poduzećima, kroz primjenu metode hitnog uvođenja usluge, osiguravamo početak pružanja usluge “Obračun plaća” već unutar nekoliko radnih dana. ***

 *** Trajanje uvođenja usluge je zavisno od veličine poslovnog subjekta.