Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
06.06.2011

Minimalna bruto plaća: 2814,00 kn bruto (01.06.2011. – 31.05.2012)

Državni zavod za statistiku objavljuje MINIMALNU PLAĆU ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2011. DO 31. SVIBNJA 2012. U REPUBLICI HRVATSKOJ … LINK (NN 58/2011). Ispravak datuma objavljenoga u 58/2011 u NN 60/2011 LINK.


  
   
  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.