Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Prijava poreza na dohodak za porezne laike – upute za prikupljanje dokumentacije i popunjavanje obrasca DOH

 

POPUNJAVANJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK 150 KN (120KN+PDV)  Bisa-servis d.o.o.

+385 98 98 33 266 bisa-servis@zg.t-com.hr

 

Na internetu postoji veliki broj sadržaja koji obrađuju proceduru prijave poreza na dohodak. Na ovoj stranici se nalazi zbirka linkova prema tekstovima koji detaljno objašnjavaju zakonsku regulativu vezanu uz porez na dohodak i način popunjavanja i predaje obrasca DOH. Ponuđeni sadržaji odgovoriti će na brojna pitanja i nedoumice koje je javljaju kada je u pitanju prijava poreza na dohodak:

Popunjavanje obrasca DOH

Obrazac DOH za 2014. (prijava u 2015.):

 

 

 

 

POPUNJAVANJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK

(OBRAZAC DOH)

150 KN

(120KN+PDV)

Bisa-servis d.o.o.

+385 98 98 33 266

bisa-servis@zg.t-com.hr

   Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.
 

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave