Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Obračun bolovanja

Uvidjeli smo potrebu da kao jedan od sadržaja portala objavimo tekst koji bi obradio problematiku bolovanja. Tema je vrlo široka i zaključili smo kako je u jednome tekstu teško objediniti cjelokupnu problematiku prava na bolovanje i obračuna bolovanja. Iz toga razloga na ovoj stranici prezentiramo linkove prema većem broju tekstova na drugim www destinacijama. Odabrali smo linkove na sadržaje za koje smatramo da će Vam pomoći u pojedinim aspektima obrade bolovanja. Ovim putem molimo Vas da nam pošaljete svoje prijedloge za linkove na sadržaje za koje smatrate da  su kvalitetan izvor informacija vezanih uz bolovanja. Mi ćemo nastaviti popunjavati ovu stranicu pa bi ona s vremenom trebala postati koristan repozitorij linkova na stranice vezane uz prava na bolovanje i obračun bolovanja.

Obrazac R1 Potvrda o plaći

HZZO Pravo na bolovanje
HZZO Naknada plaće za vrijeme bolovanja
HZZO Ozljeda na radu
Obrazac R1 potvrda o plaći
Naknada plaće nakon isteka tri godine neprekidnoga bolovanja po istoj dijagnozi
Pravilnik o kontroli bolovanja
Zahtjev za refundaciju bolovanja u XLS formatu
  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!

Poduzeće sa internim odjelom za obračun plaća?
Ugovorite outsourcing obračuna plaća i riješite se briga!
SERVIS ZA OBRAČUN PLAĆA Ekonomična i kvalitetna usluga obračuna plaća!
+ Specijaliziran za pružanje usluga obračuna plaća
+ Dugogodišnje iskustvo
+ Moderan i visoko automatiziran računalni sustav
+ Aktivna briga o sigurnosti podataka!
+ Lider u praćenju i primjeni zakonskih propisa!
+ Isporuka standardiziranog seta dokumenata!
+ Povoljna cijena!
+ Visoka kvaliteta usluge!

   CJENIK     ZATRAŽI PONUDU     KONTAKT