Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
Obračun bolovanja (bolovanje na teret HZZO, na teret poduzeća, na teret državnog proračuna)

U teoriji postupak izračuna naknada za bolovanje se čini jednostavnim. Na osnovu doznake za bolovanje, kao ulaznog dokumenta, odredi se prosjek plaće (popunjavanjem R1 Potvrda o plaći) te se na osnovu broja dana bolovanja izračuna naknada plaće za dane koje je radnik proveo na bolovanju. U praksi problematika obračuna naknada za bolovanje, kada ih isplaćuje poslodavac a na teret HZZO je kompleksna. Puno je “zamki” i manje poznatih činjenica o kojima je potrebno voditi računa kada se obračunava naknada za bolovanje na teret HZZO. Uz to postoje i pojedini granični slučajevi za koje je teško pronaći službena tumačenja o pravilnom postupanju. Na kraju, ako se ne vodi računa o svim pravilima za obračun i isplatu naknade za bolovanje, to može rezultirati situacijom u kojoj HZZO ne priznaje obračun i isplatu koju je napravio poslodavac te provodi povrat sredstava manji od onoga koji je poslodavac isplatio radniku! U ovome tekstu je protumačen standardni postupak prilikom popunjavanja R1 Potvrda o plaći i izračun naknade za bolovanje kao i specifični slučajevi i situacije koji se javljaju u praksi. 

 1. Tablica: Vrsta bolovanje, postotak, tko obračunava, tko isplaćuje, maks.isplata
 2. HZZO Pravo na bolovanje HZZO
 3. HZZO Naknada plaće za vrijeme bolovanja HZZO
 4. HZZO ozljeda na radu HZZO
 5. Ozljeda na radu – Iznos naknade, ispravak obračunate naknade za bolovanje
 6. Popunjavanje obrasca R1 Potvrda o plaći
 7. Iskazivanje bonusa i drugih stimulativnih isplata u R1 obrascu
 8. Popunjavanje R1 Potvrda o plaći ako radniku nije isplaćena niti jedna plaća
 9. Uvjet prethodnog staža za ostvarivanje prava na bolovanje na teret HZZO
 10. Na što pripaziti kod izrade R1 ako radnik radi kraći period kod poslodavca
 11. Umanjenje/uvećanje naknade kod dugotrajnog bolovanja
 12. Postupak i dokumenti za traženje povrata sredstava od HZZO
 13. Maksimalni iznos naknade za bolovanje na teret HZZO
 14. Obrazac R1 Potvrda o plaći
 15. Pravilnik o kontroli bolovanja
 16. Naknada plaće nakon isteka tri godine bolovanja
 17. Knjiženje bolovanja na teret HZZO u glavnu knjigu
 18. Zahtjev HZZO-u za povrat isplaćenih naknada plaća za vrijeme bolovanja radnika u MS WORD formatu

 

 
 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA! <<<

PRETPLATNICI IMAJU PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA PORTALA

Svi tekstovi (1000+)
Svi kalkulatori
Šifrarnik općina
Drugi dohodak -> e-mail
Kalkulator kvote -> e-mail
Stručno osposobljavanje -> e-mai

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA)

= 200 KN

(PDV uključen u cijenu)

Kako se pretplatiti ???

Ispunite narudžbu (dolje)

Izvršite uplatu po ponudi

Na osnovu evidentirane uplate ili primljene potvrde o uplati otvaramo korisnički pristup i e-mailom šaljemo pristupne podatke. 

Gotovo je! Prijavite se na portal …

PRETPLATNICI PRIMAJU AŽURNE E-MAIL OBAVIJESTI 

Zakonske promjene
Promjene stopa prireza
Radno pravo
Parametri za obračun plaća
Obavijesti o novim člancima
Obavijesti Porezne uprave

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja
Servis za obračun plaća
Obračun plaće - Obračun bolovanja (na teret poslodavca i na teret HZZO)
Usluga:
Obračun plaće - Obračun bolovanja (na teret poslodavca i na teret HZZO)
Pružatelj usluge:
Oktaedar d.o.o.,
Črnomerec 16,Zagreb,10000,
Telephone No.+385 91 3030 012
Područje:
Hrvatska
Opis:
U okviru usluge obračuna plaća provodimo obračun i isplatu bolovanja na teret poslodavca i bolovanja na teret HZZO. Ispunjavamo obrazac R1 "Potvrda o plaći" i isporučujemo dokumentaciju za traženje refundacije isplaćenih bolovanja od HZZO.