Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Otpremnina (pravo na otpremninu, obračun otpremnine, obrazac IO1)

Kada se u praksi, odjel obračuna plaće ili kadrovski odjel,  susretnu sa problematikom otpremnina, obično moraju znati odgovoriti na pitanje da li za određeni slučaj prekida ugovora o radu postoji obaveza poslodavca za isplatom otpremnine. Nakon toga moraju biti u mogućnosti pružiti informaciju o iznosu otpremnine koji je potrebno isplatiti. Kroz ovaj članak nastojimo dati odgovor na ta dva pitanja.

U nastavku teksta su obrađene slijedeće teme, koje su dostupne registriranim korisnicima:

 1. Otpremnina  prema Zakonu o radu
 2. Pravo na otpremninu
 3. Min. i max. zakonski propisani iznosi otpremnine
 4. Obračun i isplata otpremnine
 5. Primjer izračuna
 6. Kalkulator za izračun otpremnine
 7. Otpremnina kod odlaska u mirovinu

kalkulatorotpremnine

Zakon o radu

Prema Zakonu o radu (01.01.2010) u određenim slučajevima prekida ugovora o radu radnik ima pravo na isplatu otpremnine. U nastavku navodimo popis točaka Zakona o radu od 01.01.2010. koje propisuju uvjete u kojima radnik u slučaju o prekida radnog odnosa ostvaruje pravo na isplatu otpremnine i definiraju način obračuna otpremnine.

 • Članak 80. Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti
  (1) Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a kojinakon završenog liječenja i oporavka ne bude vraćen na rad, ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od iznosa koji bi mu inače pripadao.
  (2) Radnik koji je neopravdano odbio ponuđene poslove iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona nema pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu.
 • Članak 119. Otpremnina
  (1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.
  (2) Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog  poslodavca.
  (3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drugačije, ukupan iznos otpremnine iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu
 • Članak 85. Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini
  (1) Poslodavac je dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA! <<<

KORAK 1. Ispunite on-line narudžbu

KORAK 2. Na Vašu e-mail adresu, trenutno, stiže ponuda

KORAK 3. Provedite uplatu po ponudi

(Pretplata za 365 dana = 160 HRK + PDV = 200 HRK)

Vaš korisnički pristup će biti aktivan unutar par radnih sati!

PRETPLATA ZA PRISTUP SADRŽAJIMA PORTALA

Opći uvjeti korištenja