Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Otpremnina (pravo na otpremninu, obračun otpremnine, obrazac IO1)

Kada se u praksi, odjel obračuna plaće ili kadrovski odjel,  susretnu sa problematikom otpremnina, obično moraju znati odgovoriti na pitanje da li za određeni slučaj prekida ugovora o radu postoji obaveza poslodavca za isplatom otpremnine. Nakon toga moraju biti u mogućnosti pružiti informaciju o iznosu otpremnine koji je potrebno isplatiti. Kroz ovaj članak nastojimo dati odgovor na ta dva pitanja.

U nastavku teksta su obrađene slijedeće teme, koje su dostupne registriranim korisnicima:

 1. Otpremnina  prema Zakonu o radu
 2. Pravo na otpremninu
 3. Min. i max. zakonski propisani iznosi otpremnine
 4. Obračun i isplata otpremnine
 5. Primjer izračuna
 6. Kalkulator za izračun otpremnine
 7. Otpremnina kod odlaska u mirovinu

kalkulatorotpremnine

Zakon o radu

Prema Zakonu o radu (01.01.2010) u određenim slučajevima prekida ugovora o radu radnik ima pravo na isplatu otpremnine. U nastavku navodimo popis točaka Zakona o radu od 01.01.2010. koje propisuju uvjete u kojima radnik u slučaju o prekida radnog odnosa ostvaruje pravo na isplatu otpremnine i definiraju način obračuna otpremnine.

 • Članak 80. Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti
  (1) Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a kojinakon završenog liječenja i oporavka ne bude vraćen na rad, ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od iznosa koji bi mu inače pripadao.
  (2) Radnik koji je neopravdano odbio ponuđene poslove iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona nema pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu.
 • Članak 119. Otpremnina
  (1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.
  (2) Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog  poslodavca.
  (3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drugačije, ukupan iznos otpremnine iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu
 • Članak 85. Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini
  (1) Poslodavac je dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA! <<<

NARUČI PRETPLATU(link) 1 GODINA = 160 KN+PDV!

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave

——————————

NARUDŽBA ZA PRETPLATU

 KORAK 1. Ispunite i pošaljite narudžbu (dolje).

 KORAK 2. Na Vašu e-mail adresu, trenutno, stiže ponuda.

 KORAK 3. Izvršite uplatu prema naputku iz ponude.    

Vaš korisnički pristup će biti aktivan unutar par radnih sati! 

PRETPLATA ZA PRISTUP SADRŽAJIMA PORTALA

Opći uvjeti korištenja