Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Obrazac R1 Potvrda o plaći

Obrazac R1 – Potvrda o plaći. Ovo je obrazac koji se ispunjava i predaje hrvatskome zavodu za zdravstveno osiguranje  u slučajevima kada se ostvare uvjeti po kojima obaveza isplate naknade za vrijeme provedeno na bolovanju prelazi iz nadležnosti poslodavca u nadležnost HZZO. U obrazac se unose podaci o iznosima plaće koje je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg radnih stječe pravo na naknadu.  Na osnovu ovih podataka HZZO određuje iznos naknade koji će isplaćivati osiguraniku za vrijeme trajanja osnove po kojoj je radnik ostvario pravo na naknadu.  Na obrascu postoje tiskane upute za popunjavanje pojedinih pozicija. Svaka bolja aplikacija za obračun plaća ima opciju za kreiranje i ispis ovoga obrasca. Ukoliko to nije slučaj možete  koristiti PDF obrazac za ručno ispunjavanje ili opcije DOC / XLS obrazaca za popunjavanje uz pomoć računala. Na www.hzzo-net.hr postoje stranice koje detaljno objašnjavaju slučajeve u kojima nastupa pravo na naknadu za bolovanje na teret HZZO (LINK) i načine na koji se provodi obračun naknade.

Obrazac R1 (XLS) Zahvaljujemo autoru obrasca g. Draganu Mihaljeviću

Obrazac R1 (PDF) Link na stranice HZZO

Obrazac R1 (DOC) Link na sranice HZZO

Zahtjev za refundaciju bolovanja od HZZO Zahvaljujemo autoru obrasca (koji je želio ostati anoniman) na ovome doprinosu sadržaju portala!

obracun_placa_p  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.
 

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave


Veze sa/na stranice:

 1. Obrasci za provedbu i izvještavanje za obračun plaće i obračun drugog dohotka | Obračun plaća i drugog dohotka 08 10 10