Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
02.11.2012

Isplata plaće na tekući račun (uplatni računi, modeli, pozivi na broj)

Kod isplate plaće na tekuće račune radnika susrećemo se sa dva principa na koje je to moguće provesti:

POJEDINAČNI NALOG ZA SVAKOGA RADNIKA

U ovome slučaju za svakoga radnika kojemu se isplaćuje plaća se kreira po jedan nalog za uplatu (virman).  Ovo je metoda isplate koju uglavnom koriste poslovni subjekti sa malim brojem radnika. U ovome slučaju, zavisno od poslovne banke, postoji opcija da se na nalogu za plaćanje (virmanu) koristi direktno broj transakcijskog računa radnika ili da se uplata vrši na zadani broj transakcijskoga računa banke te da se u pozivu na broj navodi broj računa radnika na koji ide uplata. Naravno, za radnike koji imaju račune za zaštićena primanja će se kreirati dva naloga, jedan za isplatu zaštićenoga dijela plaće na zaštićeni račun i drugi za isplatu nezaštićenoga dijela plaće na “običan” račun.

SKUPNI NALOG ZA SVAKU POSLOVNU BANKU

U ovome slučaju se za svaku banku u kojoj postoje radnici kojima se isplaćuje plaća kreira pojedan nalog za plaćanje (virman). Kako se na poslovnu banku uplaćuje jedan skupni iznos potrebno joj je zadati na koji način će taj iznos raspodijeliti po pojedinim transakcijskim računima radnika. To se, zavisno od banke, provodi ili sa rekapitulacijom koja sadrži listu transakcijskih računa radnika i iznosa za uplatu ili sa datotekom koja je definirana u formatu koji je specificirala poslovna banka i koja sadrži informacije o transakcijskim računima radnika na koje je potrebno raspodijeliti ukupnu uplatu namijenjenu za isplatu plaća.

I u jednome i u drugome slučaju je vrlo važno poštivati propisane odredbe banke vezane uz popunjavanje modela i poziva na broj odobrenja. Većina banaka određena prava i pogodnosti za klijente određuju na osnovu postojanja i visine redovnih primanja klijenta (plaće). Samo ispravno upisani model i poziv na broj odobrenja prilikom isplate plaće će primanja radnika klasificirati kao uplatu redovnoga primanja (plaće).

PROPISANI SADRŽAJI NALOGA ZA UPLATU PLAĆA 

Značenje kratica:

HR XX XXXXXXX XXXXXXXXXX   -> IBAN broj računa radnika
YYYYYYYYYY                 -> broj tekućeg računa radnika
ZZZZZZZZZZ                 -> poseban račun za zbirne uplate
OIBP                        -> OIB poduzeća isplatitelja plaće
OIB-JOPPD-X                -> objašnjenje: LINK
KOM                        -> Raiffeisen banka broj komintenta

Upute za popunjavanje naloga za:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
SPLITSKA BANKA D.D.
ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK d.d.
OTP BANKA HRVATSKA D.D.
HYPO BANKA d.d.

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA! <<<

Narudžba za PRETPLATU  1 GODINA = 160 KN+PDV!

Cijena pretplate (365 dana) = 160 HRK + PDV Pretplata uključuje:

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave

——————————

NARUDŽBA ZA PRETPLATU

 KORAK 1. Ispunite i pošaljite narudžbu (dolje).

 KORAK 2. Na Vašu e-mail adresu, trenutno, stiže ponuda.

 KORAK 3. Izvršite uplatu prema naputku iz ponude.    

Vaš korisnički pristup će biti aktivan unutar par radnih sati! 

PRETPLATA ZA PRISTUP SADRŽAJIMA PORTALA

Opći uvjeti korištenja