Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.

02.11.2012

Uplatni računi za isplatu plaće na tekuće račune radnika

Plaću je radniku moguće ispaltiti na nekoliko načina: u gotovini, na štedni račun ili na tekući račun. Prva dva oblika isplate plaće su su praksi sve rjeđa i polako “izumiru”. Isplata plaće na tekući račun radnika je najćešći oblik isplate plaće radniku. Kod isplate plaće na tekuće račune radnika susrećemo se sa dva principa na koje je to moguće provesti:

 • POJEDINAČNI NALOG ZA SVAKOGA RADNIKA U ovome slučaju za svakoga radnika kojemu se isplaćuje plaća se kreira po jedan nalog za uplatu (virman).  Ovo je metoda isplate koju uglavnom koriste poslovni subjekti sa malim brojem radnika. U ovome slučaju, zavisno od poslovne banke, postoji opcija da se na nalogu za plaćanje (virmanu) koristi direktno broj transakcijskog računa radnika ili da se uplata vrši na zadani broj transakcijskoga računa banke te da se u pozivu na broj navodi broj računa radnika na koji ide uplata. Naravno, za radnike koji imaju račune za zaštićena primanja će se kreirati dva naloga, jedan za isplatu zaštićenoga dijela plaće na zaštićeni račun i drugi za isplatu nezaštićenoga dijela plaće na “običan” račun.
 • SKUPNI NALOG ZA SVAKU POSLOVNU BANKU PREKO U KOJOJ POSTOJE OTVORENI RAČUNI RADNIKA U ovome slučaju se za svaku banku u kojoj postoje radnici kojima se isplaćuje plaća kreira pojedan nalog za plaćanje (virman). Kako se na poslovnu banku uplaćuje jedan skupni iznos potrebno joj je zadati na koji način će taj iznos raspodijeliti po pojedinim transakcijskim računima radnika. To se, zavisno od banke, provodi ili sa rekapitulacijom koja sadrži listu transakcijskih računa radnika i iznosa za uplatu ili sa datotekom koja je definirana u formatu koji je specificirala poslovna banka i koja sadrži informacije o transakcijskim računima radnika na koje je potrebno raspodijeliti ukupnu uplatu namijenjenu za isplatu plaća.

I u jednome i u drugome slučaju je vrlo važno poštivati propisane odredbe banke vezane uz popunjavanje modela i poziva na broj odobrenja. Većina banaka određena prava i pogodnosti za klijente određuju na osnovu postojanja i visine redovnih primanja klijenta (plaće). Samo ispravno upisani model i poziv na broj odobrenja prilikom isplate plaće će primanja radnika klasificirati kao uplatu redovnoga primanja (plaće).

Značenje kratica:

HRXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   -> IBAN broj računa radnika
YYYYYYYYYY              -> broj tekućeg računa radnika
ZZZZZZZZZZ                                 -> poseban račun za zbirne uplate
OIB                     -> OIB poduzeća isplatitelja plaće
OIB-MMGG-X              -> objašnjenje: LINK
KOM                     -> Raiffeisen banka broj komintenta

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
SPLITSKA BANKA D.D.

Zagrebačka banka d.d.

 • Pojedinačni nalozi:
  • Broj računa primatelja:            HR 88 2360000 1000000013
  • Model i poziv na broj odobrenja:   17    YYYYYYYYY-50
  • Model i poziv na broj zaduženja:   67    OIB-MMGG-X
 • Skupni nalozi
  • Broj računa primatelja:            HR 88 2360000 1000000013
  • Model i poziv na broj odobrenja:   05    OIB-26205
  • Model i poziv na broj zaduženja:   67    OIB-MMGG-X
  • Datoteka: on-line upload na LINK
  • Dodatne informacije: LINK

Privredna banka Zagreb d.d.

 • Pojedinačni nalozi:
  • Broj računa primatelja:            HR XX XXXXXXX XXXXXXXXXX
  • Model i poziv na broj odobrenja:   69    40002-OIB
  • Model i poziv na broj zaduženja:   67    OIB-MMGG-X
 • Skupni nalozi
  • Broj računa primatelja:            HR 64 2340009 1000000013
  • Model i poziv na broj odobrenja:   6905  40002-OIB
  • Model i poziv na broj zaduženja:   67    OIB-MMGG-X
  • Datoteka: mailom na retail.place@pbz.hr
  • Dodatne informacije: LINK

Raiffeisen bank Austria d.d.

 • Pojedinačni nalozi:
  • (1) Direktno na broj računa radnika
  • Broj računa primatelja:            HR XX XXXXXXX XXXXXXXXXX
  • Model i poziv na broj odobrenja:   
  • Model i poziv na broj zaduženja:   67    OIB-MMGG-X
  • (2) Na opći broj računa banke
  • Broj računa primatelja:            HR 06 2484008 1000000013
  • Model i poziv na broj odobrenja:   99    YYYYYYYYYY
  • Model i poziv na broj zaduženja:   67    OIB-MMGG-X
 • Skupni nalozi
  • Broj računa primatelja:            HR 06 2484008 1000000013
  • Model i poziv na broj odobrenja:   01    2697-KOM
  • Model i poziv na broj zaduženja:   67    OIB-MMGG-X
  • Datoteka: mailom na place.rba@rba.hr
  • Dodatne informacije: …

Splitska banka d.d.

 • Pojedinačni nalozi:
  • Broj računa primatelja:            HR XX XXXXXXX XXXXXXXXXX
  • Model i poziv na broj odobrenja:   99
  • Model i poziv na broj zaduženja:   67    OIB-MMGG-X
 • Skupni nalozi
  • Broj računa primatelja:            HR 24 2330003 1000000013
  • Model i poz.na broj odob.:         0705  ZZZZZZZZZZ
  • Ako ne postoji poseban račun:      07
  • Model i poziv na broj zaduženja:   67    OIB-MMGG-X
  • Datoteka: …
  • Dodatne informacije: LINK

Upute za isplatu plaća radnicima za ostale poslovne banke su u fazi izrade …

U skladu s općim uvjetima korištenja ovih stranica (LINK), objavljene sadržaje koristite na vlastitu odgovornost! Ukoliko primjetite nepotpune ili netočne informacije molimo Vas za povratnu informaciju na info@oktaedar.hr.