Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
22.12.2014

Stope i porezni razredi poreza na dohodak

Prikaz aktualnih i “povijesnih” stopa i razreda za izračun poreza na dohodak. U tablici je pokriven period od 01.01.2004. do danas.

OO – osnovna porezna olakšica
Px – porezni razredi

Početni datum Završni datum Vrsta

 OO (kn)

 Px (%)

Oporezivo od   iznosa (kn) Oporezivo do   iznosa (kn)
01.01.2015. Aktivno  OO 2600,00    
01.01.2015. Aktivno  P1 12,00 0,00 2200,00
01.01.2015. Aktivno P2 25,00 2200,01 13.200,00
01.01.2015. Aktivno  P3 40,00 13200,01 99999999,00
01.03.2012. 31.12.2014. OO 2200,00    
01.03.2012. 31.12.2014. P1 12,00 0,00 2200,00
01.03.2012. 31.12.2014. P2 25,00 2200,01 8800,00
01.03.2012. 31.12.2014. P3 40,00 8800,01 99999999,00
01.07.2010. 29.02.2012. OO 1800,00    
01.07.2010. 29.02.2012. P1 12,00 0,00 3600,00
01.07.2010. 29.02.2012. P2 25,00 3600,01 10800,00
01.07.2010. 29.02.2012. P3 40,00 10800,01 99999999,00
01.07.2008. 30.06.2010. OO 1800,00    
01.07.2008. 30.06.2010. P1 12,00 0,00 3600,00
01.07.2008. 30.06.2010. P2 25,00 3600,01 9000,00
01.07.2008. 30.06.2010. P3 35,00 9000,01 25200,00
01.07.2008. 30.06.2010. P4 45,00 25200,01 99999999,00
01.01.2004. 30.06.2010. OO 1600,00    
01.01.2004. 30.06.2010. P1 15,00 0,00 3200,00
01.01.2004. 30.06.2010. P2 25,00 3200,01 8000,00
01.01.2004. 30.06.2010. P3 35,00 8000,01 22400,00
01.01.2004. 30.06.2010. P4 45,00 22400,01 99999999,00

 

  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!

Poduzeće sa internim odjelom za obračun plaća?
Ugovorite outsourcing obračuna plaća i riješite se briga!
SERVIS ZA OBRAČUN PLAĆA Ekonomična i kvalitetna usluga obračuna plaća!
+ Specijaliziran za pružanje usluga obračuna plaća
+ Dugogodišnje iskustvo
+ Moderan i visoko automatiziran računalni sustav
+ Aktivna briga o sigurnosti podataka!
+ Lider u praćenju i primjeni zakonskih propisa!
+ Isporuka standardiziranog seta dokumenata!
+ Povoljna cijena!
+ Visoka kvaliteta usluge!

   CJENIK     ZATRAŽI PONUDU     KONTAKT