Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
22.12.2014

Stope i porezni razredi poreza na dohodak

Prikaz aktualnih i “povijesnih” stopa i razreda za izračun poreza na dohodak. U tablici je pokriven period od 01.01.2004. do danas.

OO – osnovna porezna olakšica

Do 31.12.2016. iznos porezne olakšice se računa kao umnožak OO i koeficijenata poreznih olakšica)

NAJAVA:

Od 01.01.2017. Osobna porezna olakšice = 3.800,00 KN, ostale olakšice su koeficijenti (KOEF) koji su se koristili do sada (djeca, uzdržavani član, …)  ali se mijenjaju za pojedine kategorije i množe se sa 2.500,00 KN.

Px – porezni razredi

Početni datum Završni datum Vrsta

 OO (kn)

 Px (%)

Oporezivo od   iznosa (kn) Oporezivo do   iznosa (kn)
01.01.2017. Najava  OO 3750,00    
01.01.2017. Najava  P1 24% 0,00 17.500,00
01.01.2017. Najava P2 36% 17.500,01 BEZ GRANICE
01.01.2015. Aktivno  OO 2.600,00    
01.01.2015. Aktivno  P1 12,00 0,00 2.200,00
01.01.2015. Aktivno P2 25,00 2200,01 13.200,00
01.01.2015. Aktivno  P3 40,00 13.200,01 99999999,00
01.03.2012. 31.12.2014. OO 2200,00    
01.03.2012. 31.12.2014. P1 12,00 0,00 2200,00
01.03.2012. 31.12.2014. P2 25,00 2200,01 8800,00
01.03.2012. 31.12.2014. P3 40,00 8800,01 99999999,00
01.07.2010. 29.02.2012. OO 1800,00    
01.07.2010. 29.02.2012. P1 12,00 0,00 3600,00
01.07.2010. 29.02.2012. P2 25,00 3600,01 10800,00
01.07.2010. 29.02.2012. P3 40,00 10800,01 99999999,00
01.07.2008. 30.06.2010. OO 1800,00    
01.07.2008. 30.06.2010. P1 12,00 0,00 3600,00
01.07.2008. 30.06.2010. P2 25,00 3600,01 9000,00
01.07.2008. 30.06.2010. P3 35,00 9000,01 25200,00
01.07.2008. 30.06.2010. P4 45,00 25200,01 99999999,00
01.01.2004. 30.06.2010. OO 1600,00    
01.01.2004. 30.06.2010. P1 15,00 0,00 3200,00
01.01.2004. 30.06.2010. P2 25,00 3200,01 8000,00
01.01.2004. 30.06.2010. P3 35,00 8000,01 22400,00
01.01.2004. 30.06.2010. P4 45,00 22400,01 99999999,00