Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
22.12.2014

Stope i porezni razredi poreza na dohodak

Prikaz aktualnih i “povijesnih” stopa i razreda za izračun poreza na dohodak. U tablici je pokriven period od 01.01.2004. do danas.

OO – osnovna porezna olakšica
Px – porezni razredi

Početni datum Završni datum Vrsta

 OO (kn)

 Px (%)

Oporezivo od   iznosa (kn) Oporezivo do   iznosa (kn)
01.01.2015. Aktivno  OO 2600,00    
01.01.2015. Aktivno  P1 12,00 0,00 2200,00
01.01.2015. Aktivno P2 25,00 2200,01 13.200,00
01.01.2015. Aktivno  P3 40,00 13200,01 99999999,00
01.03.2012. 31.12.2014. OO 2200,00    
01.03.2012. 31.12.2014. P1 12,00 0,00 2200,00
01.03.2012. 31.12.2014. P2 25,00 2200,01 8800,00
01.03.2012. 31.12.2014. P3 40,00 8800,01 99999999,00
01.07.2010. 29.02.2012. OO 1800,00    
01.07.2010. 29.02.2012. P1 12,00 0,00 3600,00
01.07.2010. 29.02.2012. P2 25,00 3600,01 10800,00
01.07.2010. 29.02.2012. P3 40,00 10800,01 99999999,00
01.07.2008. 30.06.2010. OO 1800,00    
01.07.2008. 30.06.2010. P1 12,00 0,00 3600,00
01.07.2008. 30.06.2010. P2 25,00 3600,01 9000,00
01.07.2008. 30.06.2010. P3 35,00 9000,01 25200,00
01.07.2008. 30.06.2010. P4 45,00 25200,01 99999999,00
01.01.2004. 30.06.2010. OO 1600,00    
01.01.2004. 30.06.2010. P1 15,00 0,00 3200,00
01.01.2004. 30.06.2010. P2 25,00 3200,01 8000,00
01.01.2004. 30.06.2010. P3 35,00 8000,01 22400,00
01.01.2004. 30.06.2010. P4 45,00 22400,01 99999999,00