Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
16.01.2010

Standardni opseg servisnih usluga u obračunu plaće

Standardni opseg servisnih usluga u obračunu plaće uključuje sve usluge koje se mogu pojaviti u tekućem mjesecu ili periodično. Podatke o novim radnicima i promjene koje se odnose na postojeće radnike korisnik šalje elektronskim putem (e-mail). Po završenom obračunu korisniku se isporučuju sve potrebne elektronske datoteke i izvještaji neophodni za provedbu isplata obračunatih plaća. Obračunske liste se isporučuju na korisnikovu adresu ili šalju poštom na kućne adrese radnika ili na e-mail radnika. Isporučuju se svi zakonski propisani obrasci!

Uključene usluge:

 • Obračun redovnih plaća prema modelu obračuna korisnika
 • Obračun obustava i ovrha (uz primjenu odredbi ovršnoga zakona)
 • Obračun bolovanja, primanja u naravi, naknada za neiskorišteni godišnji odmor i otpremnine
 • Izrada obrazaca za bolovanje (R1) i obrasca za povrat sredstava od HZZO
 • Isporuka svih zakonski propisanih obrazaca korisniku (u PDF obliku)
 • Isporuka temeljnice i datoteke za knjiženje plaća u GK
 • Elektronsko predavanje datoteka na e-poreznu (JOPPD) ili isporuka datoteka korisniku
 • Elektronsko predavanje datoteka sa nalozima za plaćanje ili isporuka datoteka korisniku
 • Prijava/odjava radnika za HZZO i HZMO preko e-mirovinsko i e-zdravstveno
 • Isporuka isplatnih listića (OP) – (u PDF formatu / kuvertiranih na adresu korisnika /poštom na adresu stanovanja)
 • Vođenje evidencije o radnicima
 • Godišnji obračun poreza na dohodak
 • Izrada periodičnih, zakonski propisanih, obrazaca (ID, IP+datoteka, RAD1, RAD1G, …)
 • Izdavanje potvrda za kredit, potvrda o isplaćenoj plaći, potvrda za dječji doplatak
 • Asistencija u vođenju evidencije radnoga vremena
 • Savjetovanje o radnome pravu

Cjenik |