Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
23.04.2015

Službeno putovanje u inozemstvo duže od 30 dana (“službeni boravak u inozemstvu”)

Slanje radnika na službeno putovanje koje će, neprekidno, trajati duže od 30 dana se u slučaju putovanja u tzv. TREĆE ZEMLJE *** sa stanovišta postupaka koje mora poduzeti poslodavac razlikuje od slanja radnika na službeno putovanje u iste te zemlje koje će trajati do 30 dana! Različite su stope i osnovice za obračun “Posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu a poslodavac je uz to obavezan prikupiti određenu dokumentaciju i prijaviti boravak osigurane osobe u inozemstvu.

TREĆE ZEMLJE  *** -> države s kojima RH nema međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

1. Razlika između “Službenog puta” i “Službenog boravka u inozemstvu”
2. Obaveze poslodavca kada upućuje radnika na službeno putovanje duže od 30 dana
3. Način prijave boravka radnika u inozemstvu na HZZO
4. Izračun “posebnog” doprinosa” za zdravstveno osiguranje
5. Prikaz doprinosa za službeni boravak u inozemstvu u JOPPD obrascu


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

Kako se pretplatiti ???

Ispunite narudžbu (dolje)

Izvršite uplatu po ponudi

Na osnovu evidentirane uplate ili primljene potvrde o uplati otvaramo korisnički pristup i e-mailom šaljemo pristupne podatke. 

Gotovo je! Prijavite se na portal …

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA)

= 200 KN

(PDV uključen u cijenu)

PRETPLATNICI IMAJU PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA PORTALA

Svi tekstovi (1000+)
Svi kalkulatori
Šifrarnik općina
Drugi dohodak -> e-mail
Kalkulator kvote -> e-mail
Stručno osposobljavanje -> e-mai

PRETPLATNICI PRIMAJU AŽURNE E-MAIL OBAVIJESTI 

Zakonske promjene
Promjene stopa prireza
Radno pravo
Parametri za obračun plaća
Obavijesti o novim člancima
Obavijesti Porezne uprave

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja