Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
11.07.2011

Popunjavanje RSm obrazaca i izrada korektivnih RSm obrazaca (isplata pl., neisplata pl., drugi doh., poduz. pl., kamate, za kućanstvo, korekcije)

 

 

U praksi se povremeno događaju situacije u kojima nastaje potreba za korekcijom RSm obrasca koji je prethodno predan u REGOS. Korisnici se susreću i sa potrebom za predajom RSm obrazaca koji rješavaju pojedine slučajeve specifičnih isplata. Na REGOS portalu smo pronašli korisnu zbirku linkova koji će Vam pomoći u kreiranju RSm obrazaca za različite vrste isplata i korekcija.

Korektivni RSm obrasci

Primjeri popunjavanja obrazaca RSm

  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!

Poduzeće sa internim odjelom za obračun plaća?
Ugovorite outsourcing obračuna plaća i riješite se briga!
SERVIS ZA OBRAČUN PLAĆA Ekonomična i kvalitetna usluga obračuna plaća!
+ Specijaliziran za pružanje usluga obračuna plaća
+ Dugogodišnje iskustvo
+ Moderan i visoko automatiziran računalni sustav
+ Aktivna briga o sigurnosti podataka!
+ Lider u praćenju i primjeni zakonskih propisa!
+ Isporuka standardiziranog seta dokumenata!
+ Povoljna cijena!
+ Visoka kvaliteta usluge!

   CJENIK     ZATRAŽI PONUDU     KONTAKT