Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
25.09.2017

Ovršni zakon – Prijepor između stupanja administrativne zabrane na snagu (60 dana) i dospijeća prve rate kredita kod obustava na plaći

Prema Zakonu o izmjenama o dopunama ovršnog zakona (NN 73/17, stupio na snagu 03.08.2017) poslodavac je po tzv. administrativnim zabranama na plaći dužan zaplijenjeni dio plaće isplaćivati ovrhovoditelju po isteku roka od šezdeset dana od dana zaprimanja iste primitka. Iz zakona:

Administrativna zabrana na plaći po pristanu dužnika

(1) Dužnik može privatnom ispravom potvrđenom kod javnog bilježnika dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe. Suglasnost kojom se dopušta pljenidba plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe, ne proizvodi pravne učinke.

Odredba “Zakona o izmjenama i dopunama ovršnog zakona” o tome kada se mogu početi obustavljati sredstva iz plaće po administrativnoj zabrani

(2) Isprava iz stavka (1) ovoga članka izdaje se u jednom primjerku, ima značenje pravnog posla iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, a poslodavac ovršenika na temelju te isprave dužan je zaplijenjeni dio plaće isplatiti, odnosno isplaćivati ovrhovoditelju po isteku roka od šezdeset dana od dana njezina primitka.

Stara definicija: (2) Isprava iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u jednom primjerku, ima značenje pravnog posla iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, te pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.

U praksi, sada, susrećemo situaciju u kojoj 1) radnik podiže kredit, 2) kreditna institucija dostavlja poslodavcu administrativnu zabranu na plaću po pristanku dužnika 3) u obavijesti o kreditu redovno prvi obroci kredita dospijevaju u periodu kraćem od 60 dana od dana zaprimanja administrativne zabrane. U opisanoj situaciji s  jedne strane imamo radnika koji želi da poslodavac u skladu s dospijećem obroka kredita iste obustavlja i uplaćuje na obračunima plaća. S druge strane imamo odredbu ovršnog zakona prema kojoj poslodavac može postupati po administrativnoj zabrani po isteku roka od 60 dana od dana zaprimanja iste. Ako poslodavac zaprimi administrativnu zabranu neposredno nakon isplate plaće, on će, čekajući rok za početak primjene, preskočiti obračunati obustavu kod dva slijedeća obračuna plaća. Kao što smo naveli dospijeće, prvog obroka kredita redovito je kraće od periodu kojem će administrativna zabrana stupiti na snagu te radnik u takvim slučajevima, redovito krivi poslodavca za neplaćanje kredita. 

Kako riješiti ovaj problem?


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

Kako se pretplatiti ???

Ispunite narudžbu (dolje)

Izvršite uplatu po ponudi

Na osnovu evidentirane uplate ili primljene potvrde o uplati otvaramo korisnički pristup i e-mailom šaljemo pristupne podatke. 

Gotovo je! Prijavite se na portal …

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA)

= 200 KN

(PDV uključen u cijenu)

PRETPLATNICI IMAJU PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA PORTALA

Svi tekstovi (1000+)
Svi kalkulatori
Šifrarnik općina
Drugi dohodak -> e-mail
Kalkulator kvote -> e-mail
Stručno osposobljavanje -> e-mai

PRETPLATNICI PRIMAJU AŽURNE E-MAIL OBAVIJESTI 

Zakonske promjene
Promjene stopa prireza
Radno pravo
Parametri za obračun plaća
Obavijesti o novim člancima
Obavijesti Porezne uprave

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja