Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
16.02.2011

Ovrha na plaći i iznos plaće koji je zaštićen u ovršnom postupku nad plaćom

Sadržaj je usklađen sa najnovijim “Zakonom o izmjenama i dopunama ovršnog zakona” NN 93/2014! LINK

Ovaj članak obrađuje primjenu važećeg Ovršnoga zakona o provođenju ovrhe na plaći. Prema odredbama ovršnoga zakona dio plaće koji se izuzima od ovrhe se određuje na osnovu odnosa plaće dužnika (radnika) i prosječne neto plaće u RH. Za izračun dijela neto plaće radnika koji je zaštićen od ovrhe i koji se može uplatiti na zaštićeni račun radnika se koristi nekoliko parametara. To su:

1. NETO PLAĆA RADNIKA –  neto plaća radnika nije puni neto iznos koji bi radnik trebao dobiti po obračunu. Iz neto plaće radnika je potrebno izbaciti neto iznose naknada za bolovanje (na teret poduzeća i na teret fonda), iznos naknada za prijevoz te eventualne druge neoporezive naknade koje se isplaćuju radniku a nisu predmet ovrhe

2. PROSJEČNA NETO PLAĆA U RH – prosječna neto plaća je prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj. U daljnjem sadržaju teksta se nalaze informacije o visini prosječne neto plaće u RH za ovu i prethodne godine.

3. MINIMALNA PLAĆA – je parametar koji se koristi za izračun zaštićenog dijela plaće u slučaju ovrha od strane Porezne uprave.

4. FAKTOR – definira omjer između iznosa plaće koji je zaštićen od ovrhe i punoga iznosa plaće. Za različite vrste ovrha se primjenjuju različiti faktori. U slučaju ovrha po potrošačkim kretitima faktor je 2/3 (0,6666).

U nastavku teksta, koji je dostupan pretplatnicima na sadržaje portala, se nalazi slijedeći sadržaj:

01. Iznos plaće koji je zaštićen od ovrhe (neto plaća je veća od prosječne neto plaće u RH)
02. Iznos plaće koji je zaštićen od ovrhe (neto plaća je manja od prosječne neto plaće u RH)
03. Iznos plaće koji je zaštićen od ovrhe u slučaju kada ovrhu provodi Porezna uprava
04. Prosječna plaća u RH
05. Primanja koja ulaze u plaću i predmet su ovrhe
06. Isplata naknade za prijevoz i dnevnica na zaštićeni račun (do 31.08.2014.)
07. Isplata naknade za prijevoz i dnevnica na zaštićeni račun (od 01.09.2014.)
08. Suglasnost o obustavi cijele plaće potpisana do 17.06.2008.
09. Otvaranje računa za zaštićena primanja (račun “35”)
10. Ovrha nad plaćom i račun za zaštićena primanja
11. Kalkulator za izračun dijela plaće koji je zaštićen od ovrhe

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA! <<<

KORAK 1. Ispunite on-line narudžbu

KORAK 2. Na Vašu e-mail adresu, trenutno, stiže ponuda

KORAK 3. Provedite uplatu po ponudi

(Pretplata za 365 dana = 160 HRK + PDV = 200 HRK)

Vaš korisnički pristup će biti aktivan unutar par radnih sati!

PRETPLATA ZA PRISTUP SADRŽAJIMA PORTALA

Opći uvjeti korištenja