Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
11.02.2017

Neisplata plaće od 01.01.2017, JOPPD za neisplatu plaće, naknadna isplata neisplaćene plaće, JOPPD za naknadnu isplatu neisplaćene plaće

U današnje vrijeme poslovni subjekti učestalo dolaze u situaciju smanjene likvidnosti ili poslovanja s gubitkom koji u određenome trenutku rezultiraju nemogućnošću isplate plaća radnicima. To je situacija koja je neugodna i teška kako za poslodavca tako i za radnike. Od odjela za obračun plaća se, u ovome slučaju, očekuje određeni slijed postupaka i kreiranje dokumenata koji odudaraju od uobičajene procedure obračuna i isplate plaća.

  1. Obračun plaće u slučaju neisplate ili djelomične isplate plaće
  2. Sadržaj obračunske liste (Obrazac OP) u slučaju neisplate plaće
  3. Rok za uručenje obračunske liste (Obrazac OP)  u slučaju neisplate plaće
  4. Obaveza doprinosa i predujma poreza i prireza na dohodak
  5. JOPPD i neisplaćena plaća (rok predaje, popunjavanje)
  6. Isplata zaostale plaće u narednim mjesecima i popunjavanje pripadnog JOPPD obrasca

 

Obračun plaće u slučaju neisplate plaće

U slučaju nemogućnosti isplate plaće, potrebno je, bez obzira na tu činjenicu,  provesti obračun plaće i radnicima dostaviti obračunske liste. Obračunska lista u slučaju neisplate plaće mora sadržavati dodatne podatke u odnosu na obrazac koji se radniku uručuje u slučaju isplate plaće. Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, odnosno jedan za isplaćeni, a drugi za neisplaćeni dio plaće, naknade plaće ili otpremnine.


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

Kako se pretplatiti ???

Ispunite narudžbu (dolje)

Izvršite uplatu po ponudi

Na osnovu evidentirane uplate ili primljene potvrde o uplati otvaramo korisnički pristup i e-mailom šaljemo pristupne podatke. 

Gotovo je! Prijavite se na portal …

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA)

= 200 KN

(PDV uključen u cijenu)

PRETPLATNICI IMAJU PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA PORTALA

Svi tekstovi (1000+)
Svi kalkulatori
Šifrarnik općina
Drugi dohodak -> e-mail
Kalkulator kvote -> e-mail
Stručno osposobljavanje -> e-mai

PRETPLATNICI PRIMAJU AŽURNE E-MAIL OBAVIJESTI 

Zakonske promjene
Promjene stopa prireza
Radno pravo
Parametri za obračun plaća
Obavijesti o novim člancima
Obavijesti Porezne uprave

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja