Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
26.02.2013

Naknada za prijevoz za dolazak na posao i povratak sa posla

Česta je zabluda, pretpostavka, kako je naknada troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak sa posla zakonski propisano pravo radnika koje proizlazi iz radnog odnosa. Zakon o radu ne propisuje pravo radnika na naknadu za trošak prijevoza na posao i odlazak s posla! Pravo radnika na naknadu za prijevoz može biti regulirano odlukom poslodavca, ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Tek ukoliko je nekim od gore navedenih akata regulirano pravo radnika na naknadu za prijevoz poslodavac je tu naknadu dužan isplaćivati. Ovi akti bi osim utvrđivanja prava radnika na naknadu za prijevoz trebali definirati slijedeće:

 • način isplate (da li se naknada isplaćuje unaprijed za slijedeći mjesec ili unatrag za prethodni mjesec)
 • dokumente kojima radnik dokazuje troškove prijevoza na posao
 • princip obračuna naknade za prijevoz u slučaju odsutnost s posla (bolovanje, godišnji odmor, plaćeni dopust, …)
 • određivanje iznosa naknade u slučaju postojanja više vrsta javnoga prijevoza na adresi stanovanja radnika
 • minimalnu udaljenost mjesta stanovanja radnika od mjesta sjedišta poduzeća za koju se isplaćuje naknada za prijevoz

U nastavku teksta su obrađene slijedeće teme, koje su dostupne registriranim korisnicima:

 1. Iznos naknade za troškove prijevoza na posao i sa posla
 2. Na koji način odrediti iznos naknade za prijevoz u slučaju kada na području na kojem radnik živi ne postoji organizirani javni prijevoz?
 3. Na koji način se određuje iznos naknada za prijevoz u slučaju kada na području na kojem živi radnik postoji više pružatelja usluge javnoga prijevoza?
 4. Da li poslodavac radniku isplaćuje iznos naknade za prijevoz u iznosu mjesečne/godišnje karte ili po cijeni pojedinačnih dnevnih karata za svaki smjer prijevoza?
 5. Da li radnik ima pravo na naknadu za  prijevoz za dane u kojima je bio odsutan s posla (plaćeni dopusti, bolovanje, godišnji odmor)?
 6. Može li poslodavac radniku koji živi na području na kojem ne postoji organizirani javni prijevoz plaćati naknadu za prijevoz koja nadoknađuje troškove dolaska na posao sa osobnim vozilom radnika?
 7. Može li poslodavac donijeti odluku kojom se ukida isplaćivanje naknade za prijevoz?
 8. Koje dokumente mora prikupiti poslodavac kako bi pravdao isplatu neoporezive naknade za prijevoz radniku?
 9. Može li se naknada za prijevoz isplatiti u gotovini?
 10. Može li se radniku koji ima odobreno korištenje službenog vozila u privatne svrhe (i na to se obračunava primanje u naravi) isplatiti neoporezivi iznos naknade za prijevoz na posao i s posla

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA! <<<

NARUČI PRETPLATU(link) 1 GODINA = 160 KN+PDV!

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave

——————————

NARUDŽBA ZA PRETPLATU

 KORAK 1. Ispunite i pošaljite narudžbu (dolje).

 KORAK 2. Na Vašu e-mail adresu, trenutno, stiže ponuda.

 KORAK 3. Izvršite uplatu prema naputku iz ponude.    

Vaš korisnički pristup će biti aktivan unutar par radnih sati! 

PRETPLATA ZA PRISTUP SADRŽAJIMA PORTALA

Opći uvjeti korištenja