Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
15.09.2014

Minuli rad – Dodatak na plaću radnika prema stečenom radnom stažu (definicija, osnovica, izračun)

Minuli rad je dodatak na osnovnu plaću radnika koji se izračunava na osnovu broja navršenih godina staža i određene osnovice. Ovaj dodatak na plaću nije propisan “Zakonom o radu”. Regulira se kolektivnim ugovorima, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Ako je definiran nekim od navedenih akata, obračunava i isplaćuje radniku kao dodatak osnovnoj plaći.  Primjenu “Minuloga rada”,  kao instituta nagrađivanja radnika, nalazimo u pojedinim kolektivnim ugovorima a naročito je prisutan u granskim kolektivnim ugovorima raznih kategorija državnih zaposlenika.

  1. Zakon o radu i “Minuli rad”
  2. Minuli rad u kolektivnim ugovorima (KU)
  3. KU za graditeljstvo
  4. KU za trgovinu
  5. KU za putničke agencije
  6. KU za državne službenike i namještenike
  7. Ostale KU potražite u našoj bazi kolektivnih ugovora LINK
  8. Izračun minulog rada
  9. Koji iznos plaće je osnovica za izračun minulog rada?
  10. Koji broj godina staža se koristiti za izračun minulog rada?

 
 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA! <<<

PRETPLATNICI IMAJU PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA PORTALA

Svi tekstovi (1000+)
Svi kalkulatori
Šifrarnik općina
Drugi dohodak -> e-mail
Kalkulator kvote -> e-mail
Stručno osposobljavanje -> e-mai

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA)

= 200 KN

(PDV uključen u cijenu)

Kako se pretplatiti ???

Ispunite narudžbu (dolje)

Izvršite uplatu po ponudi

Na osnovu evidentirane uplate ili primljene potvrde o uplati otvaramo korisnički pristup i e-mailom šaljemo pristupne podatke. 

Gotovo je! Prijavite se na portal …

PRETPLATNICI PRIMAJU AŽURNE E-MAIL OBAVIJESTI 

Zakonske promjene
Promjene stopa prireza
Radno pravo
Parametri za obračun plaća
Obavijesti o novim člancima
Obavijesti Porezne uprave

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja