Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
28.08.2013

Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike hrvatskog centra za razminiranje
  • NN 106/13 od 23.08.2013. Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike hrvatskog centra za razminiranje LINK

Ovim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: zaposlenici) u Hrvatskom centru za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR), na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Ugovor stupa na snagu od dana potpisa. Ugovor sklapa se na vrijeme od četiri godine.

 
  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!

Poduzeće sa internim odjelom za obračun plaća?
Ugovorite outsourcing obračuna plaća i riješite se briga!
SERVIS ZA OBRAČUN PLAĆA Ekonomična i kvalitetna usluga obračuna plaća!
+ Specijaliziran za pružanje usluga obračuna plaća
+ Dugogodišnje iskustvo
+ Moderan i visoko automatiziran računalni sustav
+ Aktivna briga o sigurnosti podataka!
+ Lider u praćenju i primjeni zakonskih propisa!
+ Isporuka standardiziranog seta dokumenata!
+ Povoljna cijena!
+ Visoka kvaliteta usluge!

   CJENIK     ZATRAŽI PONUDU     KONTAKT