Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
28.08.2013

Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike hrvatskog centra za razminiranje
 • NN 106/13 od 23.08.2013. Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike hrvatskog centra za razminiranje LINK

Ovim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: zaposlenici) u Hrvatskom centru za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR), na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Ugovor stupa na snagu od dana potpisa. Ugovor sklapa se na vrijeme od četiri godine.

   Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.
 

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave