Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
22.03.2017

Knjiženje bolovanja na teret HZZO (u temeljnici plaća, na izvodu od isplate plaće, na izvodu od uplate refundacije)

Obračunali ste plaću u kojoj ste imali isplatu naknade za bolovanje na teret HZZO. Naknadu za bolovanje ćete radniku isplatiti na svoj teret i na osnovu dokumentacije (doznaka o bolovanju) tražiti povrat (refundaciju) sredstava od HZZO. Naknada za bolovanje na teret HZZO se ne može knjižiti kao neto plaća u uobičajenoj 42xxxx / 23xxxx kombinaciji jer je potrebno registrirati potraživanja koja imate prema HZZO a koje ćete kasnije zatvoriti sa uplatom refundacije od strane HZZO.

Kako knjižiti bolovanje na teret HZZO u glavnu knjigu?

Primjer:  Poslodavac je za plaću za 02. mjesec 2017. imao obavezu za neto plaće radnika u iznosu 135.000 HRK i dodatno obavezu naknada za bolovanje na teret HZZO u iznosu 8.400 HRK. Plaće je isplaćena 10.03.2017. U HZZO je poslana dokumentacija (doznake za bolovanje, izvod od isplate plaća, specifikacija, R-1 potvrde o plaći, obračunski listići) kojom se traži refundacija sredstava uplaćenih na ime naknada za bolovanje na teret HZZO. HZZO. je sredstva refundirao, uplatom na račun poslodavca, 20.05.2017.    

U donjoj tablici je primjer knjiženja pozicija za bolovanje na teret HZZO. Knjiženje je podijeljeno na:

  • Knjiženje naknade za bolovanje na teret HZZO kod knjiženja plaća (PLAĆA) Datum knjiženja: 28.02.2017
  • Knjiženje naknade za bolovanje na teret HZZO po izvodu u kojem je isplaćena plaća (IZVOD 1) Datum knjiženja:10.03.2017
  • Knjiženje uplate refundacije od HZZO po izvodu u kojem je uplata (IZVOD 2) Datum knjiženja: 20.05.2017>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

Kako se pretplatiti ???

Ispunite narudžbu (dolje)

Izvršite uplatu po ponudi

Na osnovu evidentirane uplate ili primljene potvrde o uplati otvaramo korisnički pristup i e-mailom šaljemo pristupne podatke. 

Gotovo je! Prijavite se na portal …

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA)

= 200 KN

(PDV uključen u cijenu)

PRETPLATNICI IMAJU PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA PORTALA

Svi tekstovi (1000+)
Svi kalkulatori
Šifrarnik općina
Drugi dohodak -> e-mail
Kalkulator kvote -> e-mail
Stručno osposobljavanje -> e-mai

PRETPLATNICI PRIMAJU AŽURNE E-MAIL OBAVIJESTI 

Zakonske promjene
Promjene stopa prireza
Radno pravo
Parametri za obračun plaća
Obavijesti o novim člancima
Obavijesti Porezne uprave

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja