Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
16.08.2016

Isplata dobiti/dividende fizičkoj osobi (izračun poreza na dohodak od kapitala i prireza, uplatni računi, JOPPD, kalkulator)

Prilikom isplate dobiti/dividende na isplaćeni iznos plaća se porez na dohodak od kapitala po stopi od 12% i pripadni prirez porezu na dohodak.  U nastavku teksta obrađujemo kompletan postupak od odluke do isplate dobiti/dividende. Ovdje ćete pronaći primjer izračuna, uputu za popunjavanje JOPPD obrasca i pristup kalkulatoru uz čiju primjenu možete izračunati porez na dohodak od kapitala i prirez, odrediti iznos za isplatu i na e-mail zaprimiti puni naputak za popunjavanje naloga za plaćanje i JOPPD obrasca.   

Odluka o isplati dobiti
Izračun poreza na dohodak od kapitala i prireza
Nalozi za plaćanje poreza i prireza i isplatu dobiti
Popunjavanje JOPPD obrasca za isplatu dobiti
Isporuka obrasca “Potvrda o isplaćenom primitku, dohodku, …” na kraju godine
Kalkulator za izračun dohodka od kapitala i prireza


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

Kako se pretplatiti ???

Ispunite narudžbu (dolje)

Izvršite uplatu po ponudi

Na osnovu evidentirane uplate ili primljene potvrde o uplati otvaramo korisnički pristup i e-mailom šaljemo pristupne podatke. 

Gotovo je! Prijavite se na portal …

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA)

= 200 KN

(PDV uključen u cijenu)

PRETPLATNICI IMAJU PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA PORTALA

Svi tekstovi (1000+)
Svi kalkulatori
Šifrarnik općina
Drugi dohodak -> e-mail
Kalkulator kvote -> e-mail
Stručno osposobljavanje -> e-mai

PRETPLATNICI PRIMAJU AŽURNE E-MAIL OBAVIJESTI 

Zakonske promjene
Promjene stopa prireza
Radno pravo
Parametri za obračun plaća
Obavijesti o novim člancima
Obavijesti Porezne uprave

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja