Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
29.05.2017

Godišnji odmor radnika (pravo na godišnji odmor, trajanje, razmjerni dio, naknada plaće, korištenje)

 

ZOR Pravo na godišnji odmor PRAKSA Da li se dani blagdana broje u dane GO?
ZOR Trajanje godišnjeg odmora PRAKSA Kada radnik stječe pravno na puni GO?
ZOR Razmjerni dio GO PRAKSA Radnik na bolov. nije iskoristio GO do 30.06.
ZOR Utvrđivanje godišnjeg odmora PRAKSA Prestanak ugovora o radu i pravo na GO
ZOR Ništetnost odricanja od prava na GO PRAKSA Da li otkazni rok teće za vrijeme GO?
ZOR Naknada plaće za vrijeme GO PRAKSA: Izuzeci od “brisanja” neisk.dana GO 30.06.
ZOR Naknada za neiskorišteni GO PRAKSA: Odlazak u mirovinu i neiskorišteni dani GO 
ZOR Korištenje GO u dijelovima PRAKSA Kalkulator za razmjerni dio GO
ZOR Prenošenje GO u sljedeću godinu  
ZOR Raspored korištenja GO  
ZOR Plaćeni dopust  
ZOR Neplaćeni dopust  
 
 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA! <<<

PRETPLATNICI IMAJU PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA PORTALA

Svi tekstovi (1000+)
Svi kalkulatori
Šifrarnik općina
Drugi dohodak -> e-mail
Kalkulator kvote -> e-mail
Stručno osposobljavanje -> e-mai

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA)

= 200 KN

(PDV uključen u cijenu)

Kako se pretplatiti ???

Ispunite narudžbu (dolje)

Izvršite uplatu po ponudi

Na osnovu evidentirane uplate ili primljene potvrde o uplati otvaramo korisnički pristup i e-mailom šaljemo pristupne podatke. 

Gotovo je! Prijavite se na portal …

PRETPLATNICI PRIMAJU AŽURNE E-MAIL OBAVIJESTI 

Zakonske promjene
Promjene stopa prireza
Radno pravo
Parametri za obračun plaća
Obavijesti o novim člancima
Obavijesti Porezne uprave

Narudžba za pretplatu


Opći uvjeti korištenja