Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
20.06.2012

Fond radnih sati (sati rada) 2013.

ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN

2013. BROJ DANA BROJ RADNIH DANA BROJ DANA PRAZNIKA MJESEČNI FOND SATI BROJ RADNIH SATI BROJ SATI PRAZNIKA
SIJEČANJ 23 22 1 184 176  8
VELJAČA 20  20  0 160  160  0
OŽUJAK 21 21  0 168  168  0
TRAVANJ 22 21  176 168  8
SVIBANJ 23 21  184  168  16
LIPANJ 20 19 160 152  8
SRPANJ 23 23 0 184  184  0
KOLOVOZ 22 20  176  160  16
RUJAN 21 21 0 168  168  0
LISTOPAD 23 22 1 184  176  8
STUDENI 21 20 1 168  160  8
PROSINAC 22 20  2 176 160  16 
UKUPNO 261 250   11  88 2000   88  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.
 

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave