Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
27.12.2013

Zakon o mirovinskom osiguranju od 01.01.2014. (NN 157/2013 od 24.12.2013.)

U NN 157/2013 je objavljen novi “Zakon o mirovinskome osiguranju” LINK. Detalje o promjenama koje donosi novi zakon možete pročitati na strancama HZMO LINK. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2014.

VAŽNO: Prema odredbi Članka 112. Zakona rok za prijavu/odjavu radnika na mirovinsko osiguranje je 24 sata od početka /prestanka poslovanja ili zaposlenja/osiguranja! (do sada je rok bio 8 dana)

  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!

Poduzeće sa internim odjelom za obračun plaća?
Ugovorite outsourcing obračuna plaća i riješite se briga!
SERVIS ZA OBRAČUN PLAĆA Ekonomična i kvalitetna usluga obračuna plaća!
+ Specijaliziran za pružanje usluga obračuna plaća
+ Dugogodišnje iskustvo
+ Moderan i visoko automatiziran računalni sustav
+ Aktivna briga o sigurnosti podataka!
+ Lider u praćenju i primjeni zakonskih propisa!
+ Isporuka standardiziranog seta dokumenata!
+ Povoljna cijena!
+ Visoka kvaliteta usluge!

   CJENIK     ZATRAŽI PONUDU     KONTAKT