Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.

21.07.2013

Fond radnih sati (sati rada) 2014.

(za 40 satni radni tjedan)

      2014. BROJ DANA BROJ RADNIH DANA BROJ DANA PRAZNIKA MJESEČNI FOND SATI BROJ RADNIH SATI BROJ SATI PRAZNIKA
SIJEČANJ 23 21 2 184  168 16
VELJAČA 20 20 0 160  160  0
OŽUJAK 21 21 0 168  168  0
TRAVANJ 22 21 1 176  168  8
SVIBANJ 22 21 1 176  168  8
LIPANJ 21 19 2 168  152  16
SRPANJ 23 23 0 184  184  0
KOLOVOZ 21 19 2 168  152  16
RUJAN 22 22 0 176  176  0
LISTOPAD 23 22 1 184  176  8
STUDENI 20 20 0 160  160  0
PROSINAC 23 21 2 184  168  16 
UKUPNO 261  250
11
 2088 2000  88