Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
21.07.2013

Fond radnih sati (sati rada) 2014.

ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN

2014. BROJ DANA BROJ RADNIH DANA BROJ DANA PRAZNIKA MJESEČNI FOND SATI BROJ RADNIH SATI BROJ SATI PRAZNIKA
SIJEČANJ 23 21 2 184  168 16
VELJAČA 20 20 0 160 160 0
OŽUJAK 21 21 0 168  168  0
TRAVANJ 22 21 1 176 168  8
SVIBANJ 22 21 1 176  168  8
LIPANJ 21 19 2 168 152  16
SRPANJ 23 23 0 184  184  0
KOLOVOZ 21 19 2 168 152  16
RUJAN 22 22 0 176  176  0
LISTOPAD 23 22 1 184 176  8
STUDENI 20 20 0 160  160  0
PROSINAC 23 21 2 184 168  16
UKUPNO 261  250 11  2088 2000  88


  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.
 

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave