Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
27.04.2011

Narodne novine NN broj: 48/2011 od 27.04.2011.
1. Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima
3. Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
6. Dopuna Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
7. Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3843/2007 od 6. travnja 2011.
8. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativnima pravima na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja


  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!
Pretplatnici imaju pristup zaštićenim sadržajima portala i primaju aktualne e-mail obavijesti o zakonskim promjenama i važećim parametrima za obračun plaća.
 

PRISTUP SVIM SADRŽAJIMA

 • On-line JOPPD priručnik
 • Kalkulator otpremnine
 • Kalk.zaštićenog dijela plaće
 • Šifrarnik općina, stope prireza
 • Pristup svim tekstovima
 • Drugi dohodak -> e-mail
 • Kalk. kvote -> e-mail

E-MAIL OBAVJEŠTAVANJE 

 • Zakonske promjene
 • Promjene stopa prireza
 • Porez na dohodak
 • Radno pravo
 • Parametri za obračun plaća
 • Obavijesti o novim člancima
 • Obavijesti Porezne uprave