Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
27.04.2011

Narodne novine NN broj: 48/2011 od 27.04.2011.
1. Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima
3. Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
6. Dopuna Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
7. Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3843/2007 od 6. travnja 2011.
8. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativnima pravima na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!

Poduzeće sa internim odjelom za obračun plaća?
Ugovorite outsourcing obračuna plaća i riješite se briga!
SERVIS ZA OBRAČUN PLAĆA Ekonomična i kvalitetna usluga obračuna plaća!
+ Specijaliziran za pružanje usluga obračuna plaća
+ Dugogodišnje iskustvo
+ Moderan i visoko automatiziran računalni sustav
+ Aktivna briga o sigurnosti podataka!
+ Lider u praćenju i primjeni zakonskih propisa!
+ Isporuka standardiziranog seta dokumenata!
+ Povoljna cijena!
+ Visoka kvaliteta usluge!

   CJENIK     ZATRAŽI PONUDU     KONTAKT